Asbest

Inventariseren, beheersen en saneren van asbest

In vastgoed en bodem

Tot 1994 was het gebruikelijk om asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Dus bij het verbouwen of slopen van die objecten kan er asbesthoudend materiaal vrijkomen. Met een asbestinventarisatie vooraf voorkomt u dat anderen onvoorbereid met het asbest in aanraking komen.

 

Asbestinventarisatie met duidelijke adviezen

De wet- en regelgeving over asbest is complex. De risico's als het mis gaat, groot. Als gecertificeerd adviesbureau helpen we u graag. We voeren de asbestinventarisatie deskundig en veilig voor u uit. U ontvangt een overzichtelijk asbestrapport en we geven duidelijke adviezen over een eventueel saneringstraject. Bovendien kunnen we u adviseren over subsidies, onderzoek en sanering van asbest. Ook voor een contra-expertise, bijvoorbeeld bij de aankoop van onroerend goed, kunt u bij ons terecht.

 

Asbest verwijderen: we regelen het

Is er asbest gevonden? Dan regelen we ook graag de verwijdering ervan voor u. Bij grote projecten kunnen we de hele sanering voor u begeleiden of regelen. We zorgen ervoor dat het asbest op een veilige manier en volgens wet- en regelgeving wordt verwijderd. Ook coördineren we de gegevens van de asbestinventarisatie en sanering in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Meer weten? Neem contact met ons op!

Bodemonderzoek asbest

Tot 1993 werd bij de sloop van een gebouw vrijwel geen rekening gehouden met de aanwezigheid van asbest. Daardoor is asbest in en op de bodem terechtgekomen. En dit is vrijwel niet zichtbaar. Komt u bij nieuwbouw, renovatie, infrastructureel werk of bijvoorbeeld bodemsanering puin in de grond tegen? Dan moet u er rekening mee houden dat er asbest in voor kan komen.

Lees meer over bodemonderzoek asbest

Chroom-6 onderzoeken

Bij het bewerken van chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen Chroom-6 verbindingen vrijkomen. Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.
Wij brengen met een innovatieve inventarisatiemethode Chroom-6 sneller en kostenefficiënter in beeld. In het Chroom-6 beheersplan van Ortageo staan praktische maatregelen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Lees meer over Chroom-6

Meer over asbestinventarisatie