Sonderen

Om het draagvermogen van de grond te bepalen

Meer over Ortageo

Draagvermogen van de grond bepalen

Tegenwoordig wordt op bijna elke ondergrond gebouwd. Sonderen bepaalt het draagvermogen van de grond en daarmee wordt het type fundering dat nodig is bepaald. Sonderen is het in de grond drukke van een stalen buis. De verschillende zand-, klei- en veenlagen in de bodem geven weerstand en dat is een maat voor de draagkracht van de grond.

Uitvoering van gedegen grondonderzoek is juist van belang bij slappe gronden. Dit stelt zijn eisen aan het in te zetten grondonderzoeksmaterieel. Wij beschikken over het juiste onderzoeksmaterieel voor begaanbare en minder goed begaanbare gronden.

We zijn experts in:

Grondonderzoek in zeer slecht begaanbaar terrein

Ortageo beschikt over sondeerrupsvoertuigen, die voorzien zijn van brede tracks, waarmee het grondonderzoek wordt uitgevoerd. Is er een extreem slecht begaanbaar terrein, dan maken we gebruik van een groot rupsvoertuig, voorzien van brede tracks. Op plaatsen waar de track-truck niet kan komen, zoals achtertuinen, spoorbanen, parkeergarages, kelders, (midden)bermen van snelwegen, zetten we een mini-rupsvoertuig of demontabel sondeerapparaat in. Alle onze voertuigen onderscheiden zich door de geringe rupsdruk op de bodem en door de veelzijdigheid in onderzoeksmethoden: elektrisch sonderen, al dan niet met waterspanning, peilbuizen plaatsen en het nemen van ongeroerde monsters (systeem Mostap).

Neem contact met ons op

Losse sondeerunit

Is een plaats moeilijk toegankelijk? Dan gebruiken we onze losse sondeerunit. Meestal worden sonderingen naast de bestaande bebouwing gemaakt, omdat de reguliere sondeertrucks niet ter plaatse van het object kunnen komen. Onze sondeerunit heeft dat probleem niet, omdat deze ook op moeilijk begaanbare plaatsen kan komen.

Wij kunnen met de losse sondeerunit controle sonderingen uitvoeren, bijvoorbeeld bij funderingsherstel, al dan niet in combinatie met kelderbouw. Het voordeel hiervan is dat we het juiste beeld krijgen van de geotechnische opbouw van de bodem. Zo verkrijgen we de correcte gegevens van de betreffende locatie en deze gegevens kunnen verwerkt worden in de paalberekeningen. 

Losse sondeerunit

Meer over Ortageo