Vinproef

Veilige taluds en wanden

In-situ schuifweerstand bepalen

Hoe steil mag een wand maximaal zijn om veilig te zijn? Dit is een belangrijke vraag als je bijvoorbeeld een talud voor een weg of rails wilt maken of diepe afgravingen uitvoert. Een belangrijke waarde daarvoor is de schuifweerstand van de grond, ook wel schuifsterkte genoemd. Met een vinproef kunnen we exact, snel en kosteneffectief de schuifweerstand van de ongedraineerde grond bepalen.

 

Wat is een vinproef?

Bij een elektrische vinproef drukken we een vininstrument in de grond. Het vininstrument is voorzien van vier vinnen. Zodra het vininstrument zich op de juiste diepte bevindt, drukken we de vinnen uit de behuizing. Vervolgens meten we hoeveel kracht het kost om de vinnen rond te draaien. De meetgegevens worden digitaal vastgelegd en in grafieken weergegeven. Op basis van deze meetgegevens berekenen we de schuifweerstand van grond. De Engelse naam voor een vinproef is 'vane test'.

 

De voordelen van een vinproef

De schuifweerstand meten via vinproeven heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele labopstellingen.

Betrouwbaardere meetresultaten
Het grootste voordeel is dat de vinproef wordt uitgevoerd in maagdelijk, onberoerde gronden in het veld met alle huidige belasting erboven op. De technische term hiervoor is in-situ. Dit resulteert in veel nauwkeurige meetresultaten dan testen die worden gedaan in het geotechnisch laboratorium. Een monster voor een traditionele meting in het lab geeft altijd waarden die meer afwijken, omdat hierbij de feitelijke situatie nagebootst moet worden.

Sneller resultaat en minder kosten
Omdat je geen lab-opstelling hoeft te bouwen, heb je ook sneller resultaten met een vinproef. Ook de kosten zijn lager.

 

Voor slappe gronden

Een vinproef kan in ongedraineerde slappe gronden, zoals veen of slappe klei, worden uitgevoerd. Voor rotsen, zand, gravel en leem is de vinproef niet geschikt.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer over Ortageo