Calamiteitenservice

Bodemverontreiniging beperken

Regio Twente

Een ongeluk op de openbare weg of uw bedrijventerrein kan zomaar gebeuren. Om eventuele milieuschade dan zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat u snel, deskundig en effectief handelt. Met onze calamiteitenservice beperken we de gevolgen bij voertuigongevallen en bij brand. 

Snel de juiste maatregelen

Heeft u te maken met brand of een verkeersongeval? Dan moet u maatregelen nemen om verontreiniging te voorkomen of te beperken. Welke maatregelen u moet nemen, is afhankelijk van de oorzaak, aard en mate van verontreiniging, de wet- en regelgeving en het gebruik van de locatie. De aanpak van verontreiniging met asbest bijvoorbeeld is anders dan de aanpak van een lekkage van diesel uit een vrachtwagen.

Calamiteitenservice 24/7 voor de regio Twente

Onze calamiteitenservice is op dit moment beschikbaar in de regio Twente. Daar zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Het telefoonnummer:  06 22 55 18 68.

Calamiteitenservice

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Neem contact op of bel direct 06 22 55 18 68.

Neem contact op

Wij helpen u bij voertuigongelukken en brand

We bieden de calamiteitenservice bij voertuigongelukken en bij brand samen met Langezaal aan. Onze medewerkers zorgen voor:

  • onderzoek, directievoering en/of milieukundige begeleiding
  • (water)bodemsanering
  • reinigen riool wegdek, plaatsen van afzetten van wegvakken en/of terreinen
  • asbestinventarisaties en asbestsaneringen
  • sloop- en grondwerkzaamheden

Communicatie met alle partijen

Bij de aanpak en afhandelen van calamiteiten zijn vaak meerdere partijen betrokken. Denk aan andere weggebruikers, de wegbeheerder, afvalverwerkers, de gemeente, de provincie, brandweer, politie en het Rijk. Onze medewerkers zorgen voor de communicactie met deze partijen. We kennen de actuele procedures en beschikken over een uitgebreid netwerk aan ondersteunende bedrijven en instanties. Zo lossen we uw calamiteit voor u op.

Kwaliteit en nazorg

Uiteraard vinden wij kwaliteit en nazorg erg belangrijk. Dit is ook geborgd in het NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem. We streven ernaar om veilig te werken. Dit doen wij met veilige en goedgekeurde middelen. Voor veilig werken is veilig gedrag nodig. Dit beheersen wij dankzij duidelijke voorlichting en instructie en gedegen opleidingen voor onze medewerkers.