‘Het zit in onze naam: We staan midden in de leefomgeving.’

We hebben maar één wereld, daar moeten we spaarzaam mee omgaan, zegt Paul Kuipers, directeur van Ortageo. Als ondernemer heeft hij een economisch belang maar ook een sociaal maatschappelijk belang om efficiënt met energie om te gaan. Hoe meer energie we neutraal kunnen opwekken, hoe beter. De stichting Anpak'n, waar Paul bestuurslid van is, wil bedrijven kennis laten maken met de mogelijkheden om een energieneutraal Hof van Twente dichterbij te brengen!

 

Nieuw type windmolen

De Stichting Anpak'n had op 9 en 10 oktober de primeur om een nieuw type windmolen te presenteren aan het publiek. Het was de eerste keer dat het prototype in Nederland in het landschap werd geplaatst. Dankzij Anpak’n gebeurde dat op het land van boer Hegeman in Markelo. De nieuwe windmolen is minder hoog dan we gewend zijn. Goedkoper ook. Maar met meer opbrengst. Anpak’n beschouwt de molen als een ‘innovatieve kans’ om bij te dragen aan een energieneutraal Hof van Twente in 2035 en ondersteunt ondernemers graag bij de aanschaf.  

 

Kleiner maar efficiënter

De nieuwe turbine is ontwikkeld door Mega Wind Force (MWF) in Winschoten. Het prototype is veel kleiner dan de gangbare types, maar levert evenveel én efficiënter stroom als zijn grote broer. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet want het prototype is inmiddels gecertificeerd en mag worden gebouwd. Gestart wordt met het bouwen van een kleine turbine van 15 m hoog en 7,5 m diameter. Dezelfde afmetingen als het zeer enthousiast ontvangen demonstratiemodel in Markelo.

 

Het ‘geheim’…

… zit in de ring die de centrale as vervangt. Het grootste gedeelte van de opbrengst wordt gerealiseerd aan de buitenkant van de bladen. De ring zorgt ervoor dat er een lage druk aan de achterzijde ontstaat. Doordat wind de weg volgt van de minste weerstand buigt deze af naar de buitenzijde oftewel het effectieve deel van de bladen. Dat zorgt voor een gunstig aerodynamisch profiel bij lage en hoge windsnelheden. Daardoor presteert de turbine, anders dan de bestaande windmolens, over een breed windbereik en levert hij meer stroom dan (grotere) molens die voor een specifieke windsnelheid zijn gebouwd. Op jaarbasis resulteert dit in een hogere opbrengst. Ook als de omstandigheden, bijvoorbeeld door de klimaatverandering wijzigen, blijft de turbine goed presteren. De MWF turbine is daarin uniek.

 

Het zit in onze naam…

‘Windenergie lijkt, voor ons als bodemdeskundigen en geotechnici, wat ver van ons bed’, lacht Paul Kuipers. ‘Maar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat veel verder dan onze eigen expertise. Zo is Ortageo bij nog meer leuke initiatieven betrokken: Een leerwerkfabriek bijvoorbeeld en de herbestemming van een asielzoekerscentrum. Ortageo staat dus midden (orta) in de leefomgeving (geo=wereld)!’