Explosieven

Onderzoek naar de kans op niet-gesprongen explosieven

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bommen afgeworpen boven Nederland. Een deel daarvan is niet afgegaan en ligt nog in onze bodem. Ook is munitie achtergebleven en begraven, vooral tijdens de bevrijding. Gaat u een gebied herontwikkelen? Dan is het belangrijk te weten of er in de bodem mogelijk niet-gesprongen explosieven (NGE) liggen.

Vooronderzoek en Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van historisch (voor)onderzoek naar de kans op het aantreffen van conventionele explosieven (CE) en het uitwerken van een projectgebonden risicanalyse (PRA), zoals de beoordeling van risico’s aan de hand van naoorlogse activiteiten. Ook het opstellen van een plan van aanpak en het verrichten van second opinions van vooronderzoeken, detectierapporten, kostenramingen of het aanvragen van subsidies behoren tot de mogelijkheden. Zowel gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat als ProRail vragen ons regelmatig om ondersteuning en advies. 

Meer weten?

Dieter vertelt u graag meer over onderzoek naar de kans op niet-gesprongen explosieven en wat wij voor u kunnen betekenen.


Dieter Leeferink

Dieter Leeferink

sr. Adviseur bodem en NGE
dieter.leeferink@ortageo.nl
06 22963746

Inzet magnetometer

Met onze magnetometerconus in de sondeer track-truck meten we diepgelegen ijzerhoudend materiaal, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van (conventionele) explosieven.

Meer over de magnetometer

Veilig verwijderen

Ortageo voert zelf geen CE opsporingswerkzaamheden uit. Hierdoor is ons advies onafhankelijk. Voor vrijgavemetingen bij magnetometersonderingen schakelen we een gecertificeerde deskundige in. Nemen wij bij een magnetometersondering een verdacht object waar, dan kan een sondering direct worden verplaatst, zodat onze werkzaamheden niet stagneren. Als de magnetometer een afwijking in de bodem signaleert kunnen wij u nader adviseren over het benaderen en laten veiligstellen van CE verdachte objecten door een gespecialiseerd bedrijf. Vervolgens kan de EODD het explosief veilig verwijderen en ontmantelen.

Meer over