Explosieven

Bommen in de bodem opsporen

Niet-gesprongen explosieven onderzoek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bommen afgeworpen boven Nederland. Een deel daarvan is niet afgegaan en ligt nog in onze bodem. Gaat u een gebied herontwikkelen? Dan is het belangrijk te weten of er in de bodem niet-gesprongen explosieven (NGE) liggen.

 

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) en vooronderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar (conventionele) explosieven. Met onze magnetometer sporen we snel en kosteneffectief diepgelegen (conventionele) explosieven op. Zowel gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat als ProRail vragen ons regelmatig om ondersteuning en advies. Wij kunnen een vooronderzoek voor u uitvoeren of een projectgebonden risicoanalyse (PRA) opstellen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer over Ortageo