Magnetometer

Opsporen van objecten onder het oppervlak

Veilig bommen verwijderen

Bommen die niet zijn afgegaan, vormen een groot veiligheidsrisico bij werkzaamheden in de bodem. Met onze magnetometer sporen we snel en kosteneffectief diepgelegen (conventionele) explosieven op.

 

Toepassingen van de magnetometer

De magnetometer meet ijzerhoudende delen in de bodem. Doordat we meten in drie richtingen, krijgen we een goed beeld van de aanwezige objecten. Dit kunnen ook andere objecten dan bommen zijn. We gebruiken de magnetometer voor:

  • opsporen van diepgelegen niet-gesprongen explosieven
  • vrijgavemetingen voorafgaand aan onderzoek
  • het bepalen van de lengte van damwanden of heipalen en ondergrondse tanks
  • het opsporen van grondankers.

Veilig verwijderen

Vinden we een explosief dat niet nog niet gesprongen is? Dan laten we dit door een gespecialiseerd bedrijf veiligstellen. Vervolgens kan de EODD het explosief veilig verwijderen en ontmantelen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer over Ortageo