Milieu

Milieuonderzoek en integraal advies

Meer dan alleen bodemonderzoek

Bent u op de hoogte van alle milieuwet- en regelgeving? En weet u zo welke impact die wet- en regelgeving heeft u op uw bedrijfsvoering en uw plannen voor de toekomst?

 

Een deskundig en integraal advies

We geven u een deskundig en onafhankelijk advies bij het maken van uw plannen of het aanvragen van een omgevingsvergunning. We zijn experts op het gebied van bodem- en grondwaterverontreiniging, asbest, geohydrologie en geotechniek. U kunt dus rekenen op een integraal advies.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Begeleiding vergunningstraject

We ontzorgen u tijdens het hele vergunningstraject. Met een goede begeleiding vanaf de start van een project, weet u op tijd met welke risico's u te maken kunt krijgen. En met welke maatregelen u die risico's kunt beheersen. Zo maakt u de juiste afwegingen bij de ontwikkeling van uw plannen.

 

 

Meer over advies en begeleiding vergunningstraject

Warmte- en koudeopslag

Door uw gebouwen of kassen te verwarmen en te koelen via warmte- en koudeopslag, bespaart u tot 80% op uw energiekosten. Daarnaast vermindert u de CO2-uitstoot. We helpen u met het hele traject:

  • quickscan – beoordelen mogelijkheden
  • ontwerpen passend systeem voor uw situatie
  • inventariseren effecten op de omgeving
  • aanvragen vergunningen
  • adviseren over en begeleiden van de voorbereiding van de werkzaamheden voor open en gesloten systemen.
Meer over warmte- en koudeopslag

Meer over Ortageo