Warmte- en koudeopslag

Ondergrondse energieopslag

Besparing energiekosten - minder CO2

Door uw gebouwen of kassen te verwarmen en te koelen via warmte- en koudeopslag bespaart u tot 80% op uw energiekosten. Daarnaast vermindert u de CO2-uitstoot.

 

Open systemen voor warmte- en koudeopslag

Bij een open systeem voor warmte- en koudeopslag gebruikt u grondwater voor de opslag van energie. Als u een gebouw of kas wilt koelen, pompt u water uit de grond. Een warmtewisselaar haalt kou uit het water en geeft dit af aan uw gebouw of kas. Tegelijkertijd wordt daarmee het water in het systeem verwarmd. Dit warmere water wordt weer aan de bodem teruggegeven. Als u uw gebouw of kas wilt verwarmen, verloopt dit proces precies andersom.

 

Vergunning nodig voor open systemen

Een open systeem voor koude- en warmteopslag kan grote invloed hebben op de (ondergrondse) omgeving. De overheid stelt daarom strenge eisen aan open systemen. Voor een open systeem heeft u een vergunning van de provincie nodig.

 

Gesloten systemen voor warmte- en koudeopslag

Een gesloten systeem voor warmte- en koudeopslag pompt water met een soort antivriesmiddel rond. In de bodem zit een buizenstelsel met wanden die de kou of warmte afgeven aan en opnemen uit de bodem.

 

Niet iedere bodem is geschikt

De samenstelling van de bodem bepaalt of deze geschikt is voor ondergrondse energieopslag. Denk bijvoorbeeld aan de dikte en de doorlatendheid van de waterhoudende lagen. Of aan de diepte van de waterhoudende lagen. Dit kan enkele tientallen, maar ook enkele honderden meters zijn. Deze factoren bepalen ook de maximale besparing op uw energiekosten.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

We helpen u met het hele traject

Onze werkzaamheden voor warmte- en koudeopslagen:

  • quickscan – beoordelen mogelijkheden
  • ontwerpen passend systeem voor uw situatie
  • inventariseren effecten op de omgeving
  • aanvragen vergunningen
  • adviseren over en begeleiden van de voorbereiding van de werkzaamheden voor open en gesloten systemen.

Grondig onderzoek en duidelijk advies

We onderzoeken of uw locatie geschikt is voor ondergrondse energieopslag. En zo ja, welk systeem het beste bij uw situatie past. Via bureau-, veld- en laboratoriumonderzoek zorgen we voor een duidelijk beeld van de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater.

 

Een veilig ontwerp
We ontwerpen een veilig en passend ondergronds energieopslagsysteem voor u. Daarbij maken we ook de effecten op de omgeving inzichtelijk. Verwachten we negatieve gevolgen voor derden? Dan adviseren we u over maatregelen waarmee u die gevolgen kunt beperken. Zo'n effectenstudie heeft u nodig als u een vergunning moet aanvragen.

 

Begeleiding van uw vergunningaanvraag
Kiest u voor een open systeem, dan helpen we u graag met de vergunningaanvraag bij de provincie. Duidelijke communicatie is essentieel om snel en doelgericht een ontvankelijke vergunningaanvraag te kunnen indienen.