Certificering

Kwaliteit en veiligheid

Bij Ortageo staat, als vanzelfsprekend, kwaliteit en veiligheid voorop. U kunt daarom vertrouwen op een goed eindresultaat.

Al onze werkzaamheden vallen binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem dat is opgesteld conform ISO 9001:2015. Voor werkzaamheden waarvoor dat van toepassing is, voldoen wij aan de specifieke aanvullende kwaliteitseisen. We zijn hiervoor geregistreerd als erkende organisatie. Hieronder kunt u de verschillende erkenningen bekijken.

Explosieven Adviseurs Nederland

Het samenwerkingsverband ‘Explosieven Adviseurs Nederland’ bestaat uit een aantal onafhankelijke adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in explosievenveiligheid. De leden van EAN staan voor kwaliteit en veiligheid en werken volgens gezamenlijk opgestelde richtlijnen.

De leden van EAN nemen een volstrekt onafhankelijke positie in ten opzichte van zowel de uitvoerende opsporingsbedrijven als de opdrachtgevers. Deze onafhankelijke positie is nadrukkelijk een voorwaarde om als adviesbureau te kunnen aansluiten bij het samenwerkingsverband EAN.

Certificaten