Certificering

Kwaliteit en veiligheid

Wij zijn  gecertificeerd voor de SIKB-beoordelingsrichtlijnen 2000 en 6000 (respectievelijk voor veldwerk milieuhygiënisch bodemonderzoek en saneringsbegeleiding). Doordat wij zowel de projectvoorbereiding, monsterneming, interpretatie en toetsing alsook de advisering zelf in huis hebben (alleen het onderdeel laboratoriumonderzoek wordt ingekocht) wordt het gehele proces van bodemonderzoek en saneringsbegeleiding geborgd door het eigen kwaliteitssysteem.

Hieronder kunt u de certificaten bekijken.

Explosieven Adviseurs Nederland

Het samenwerkingsverband ‘Explosieven Adviseurs Nederland’ bestaat uit een aantal onafhankelijke adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in explosievenveiligheid. De leden van EAN staan voor kwaliteit en veiligheid en werken volgens gezamenlijk opgestelde richtlijnen.

De leden van EAN nemen een volstrekt onafhankelijke positie in ten opzichte van zowel de uitvoerende opsporingsbedrijven als de opdrachtgevers. Deze onafhankelijke positie is nadrukkelijk een voorwaarde om als adviesbureau te kunnen aansluiten bij het samenwerkingsverband EAN.

Certificaten