Water

Geohydrologie en onderzoek waterbodems


Geohydrologie

Hoe stroomt water onder de grond? Wat is het effect hiervan op bodem en milieu? Dit zijn belangrijke vragen als u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren. Onze experts in geohydrologie geven u inzicht in de eigenschappen en het functioneren van het grondwatersysteem. Wij bundelen onze kennis van bodem en water zodat u uw werkzaamheden veilig kunt uitvoeren.

Meer over geohydrologie

Bemalingsadvies

Gaat u een nieuw pand of een kelder of een tunnel bouwen? Of een riool aanleggen of renoveren? En moet hierbij tot onder het grondwaterniveau worden gegraven? Dan is het belangrijk dat de bouwput of rioolsleuf droog wordt gemaakt en gehouden, zodat u de werkzaamheden veilig en goed kunt uitvoeren. Met de juiste bemaling zorgt u daarvoor.

Meer over bemalingsadvies

Waterbodemonderzoek

Gaat u werkzaamheden op of in de waterbodem uitvoeren? Dan wilt u graag dat dit duurzaam en veilig gebeurt. Onze ervaren en gecertificeerde medewerkers brengen de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem voor u in kaart. U ontvangt een overzichtelijk onderzoeksrapport. En we geven u duidelijke adviezen voor het vervolg.

Meer over waterbodemonderzoek

Meer over