Waterbodem

Waterbodem onderzoek

Meer over water

Bij uitbaggeren, aanleg van duikers of bruggen, verbeteren van de waterkwaliteit, maar ook bij verkoop of aankoop van een perceel kan de kwaliteit van de waterbodem van belang zijn. Met waterbodemonderzoek maken we inzichtelijk of de waterbodem verontreinigd is. In tegenstelling tot verontreinigde landbodem, hoeft een verontreinigde waterbodem niet altijd gesaneerd te worden.

Allerlei handelingen in de waterbodem, zoals uitbaggeren, aanleg van duikers of bruggen, verbeteren van de waterkwaliteit, maar ook bij verkoop of aankoop van een perceel kan de kwaliteit van de waterbodem van belang zijn. De aanleiding en het doel van het waterbodemonderzoek bepalen welke veld- en laboratoriumonderzoeken noodzakelijk zijn.  

Onze werkzaamheden

 • Historisch onderzoek       
 • Vaststellen kwaliteit waterbodem
 • Vaststellen afzetmogelijkheden vrijkomend slib en waterbodem (zowel chemische als fysische parameters)
 • Inmetingen watergang en meten van slibdiktes
 • Bepalen omvang te baggeren laag
 • Opstellen plan van aanpak voor ingreep (voorheen sanering)
 • Advies

Onderzoek op het water

Niet alle wateren, zoals grachten, plassen en zandwinputten, zijn begaanbaar voor een schip. Wanneer bodemonderzoek in één van deze wateren moet plaatsvinden, maken wij gebruik van een compact hefeiland/ponton. Via de weg vervoeren we dit ponton naar de te onderzoeken waterlocatie. Eenmaal in het water houden 4 spudpalen de hefeiland op z’n plaats, zodat de waterbodem onderzoek kan worden.

De volgende werkzaamheden voeren we voor u uit:  

 • elektrisch sonderen, al dan niet met waterspanning, max. 150 kN;
  puls/ackermannboren tot ca. 50 m diepte;
 • slibbemonstering met Beekersampler, Mostap, zuigerboor, Ackermannsteekapparaat, vibrocorer.
 • Plaatsbepaling met DGPS-apparatuur of door inmeten vanaf de wal.

Meer over Ortageo