Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en de DNR liggen beide ter inzage in onze vestigingen. Op schriftelijk verzoek worden ze naar keuze per post of per e-mail gratis toegezonden.