Ontplofbare oorlogsresten

Onderzoek naar de kans op ontplofbare oorlogsresten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bommen afgeworpen boven Nederland. Een deel daarvan is niet afgegaan en ligt nog in onze bodem. Ook is munitie achtergebleven en begraven, vooral tijdens de bevrijding. Gaat u een gebied herontwikkelen? Dan is het belangrijk te weten of er in de bodem mogelijk ontplofbare oorlogsresten (OO), voorheen conventionele explosieven (CE) of niet-gesprongen explosieven (NGE), aanwezig zijn.

Vooronderzoek en Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van historisch (voor)onderzoek naar de kans op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten conform de richtlijnen CS-VROO-01 en CS-VROO-02 en het uitwerken van een projectgebonden risicanalyse (PRA), zoals de beoordeling van risico’s aan de hand van naoorlogse activiteiten. Ook het opstellen van een plan van aanpak en het verrichten van second opinions van vooronderzoeken, detectierapporten, kostenramingen of het aanvragen van subsidies behoren tot de mogelijkheden. Zowel gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat als ProRail vragen ons regelmatig om ondersteuning en advies. 

Inzet magnetometer

Met onze magnetometerconus in de sondeer track-truck meten we diepgelegen ijzerhoudend materiaal, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

Veilig verwijderen ontplofbare oorlogsresten

Ortageo voert zelf geen opsporingswerkzaamheden uit. Hierdoor is ons advies onafhankelijk. Voor vrijgavemetingen bij magnetometersonderingen schakelen we een gecertificeerde deskundige in. Nemen wij bij een magnetometersondering een verdacht object waar, dan kan een sondering direct worden verplaatst, zodat onze werkzaamheden niet stagneren. Als de magnetometer een afwijking in de bodem signaleert kunnen wij u nader adviseren over het benaderen en laten veiligstellen van verdachte objecten door een gespecialiseerd bedrijf. Vervolgens kan de EODD het explosief veilig verwijderen en ontmantelen.

Meer weten?

Dieter vertelt u graag meer over onderzoek naar de kans op ontplofbare oorlogsresten en wat wij voor u kunnen betekenen.


Dieter Leeferink

Dieter Leeferink

Projectleider bodem
dieter.leeferink@ortageo.nl
06 22963746

Meer over