Geohydrologie

Stroming van het grondwater

Hoe stroomt water onder de grond? Wat is het effect hiervan op bodem en milieu? Dit zijn belangrijke vragen als u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren. Onze experts in geohydrologie geven u inzicht in de eigenschappen en het functioneren van het grondwatersysteem. Wij bundelen onze kennis van bodem en water zodat u uw werkzaamheden veilig kunt uitvoeren.

Geohydrologie: onze expertises

We helpen u met:

  • Geohydrologisch onderzoek (Watertoets, Kader Richtlijn Water)
  • Infiltratieonderzoek met betrekking tot verwerking hemelwater op eigen perceel (afkoppelen verhard (dak)oppervlak)
  • Advies met betrekking tot stedelijk waterbeheer
  • Onderzoek en advies met betrekking tot (grond)wateroverlast
  • (Beleids)studies gebiedsgericht grondwaterbeheer
  • Grondwatermodellering (schoon en verontreinigd grondwater, invloeds- en effectbepaling)
  • Bemalingsadvies (bouwputbemaling / sleufbemaling)
  • Onderzoek naar het gedrag (verspreiding en afbraak) van organische verontreinigingen
  • Modelleren ontwikkeling van verontreinigingspluim in tijd en ruimte (“natural attenuation” en stabiele eindsituatie).

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over geohydrologie en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Meer over