Saneringsbegeleiding

Verontreinigde bodem?

Onderzoek, advies en begeleiding bij bodemsanering

Is een bodem verontreinigd? Dan is het belangrijk dat u zorgt dat u uw plannen veilig uitvoert. Wat de beste oplossing is, hangt af van uw plannen en de situatie. Hoe erg is de bodem bijvoorbeeld verontreinigd? Met welke stoffen? Levert de verontreiniging een risico op voor de veiligheid? Uit welke grondsoorten bestaat de bodem? Waarvoor wilt u de locatie gebruiken? Met een gedegen onderzoek en een deskundig advies geven we u antwoord op deze vragen.

Een plan van aanpak op maat bij bodemsanering

Soms kunt u uw plannen met wat extra veiligheidsmaatregelen gewoon uitvoeren. Soms zult u moeten saneren. En soms kunt u flink wat tijd en kosten besparen door uw plannen een beetje aan te passen. Als een bodemsanering noodzakelijk is, is het belangrijk te onderzoeken welke methode op basis van uw plannen voor uw locatie het meest veilig en kosteneffectief is. U ontvangt van ons een helder plan of een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering).

Zoekt u een totaaloplossing bij (asbest)bodemsaneringen?

Wij zorgen voor:

 • saneringsonderzoek, saneringsplan, plan van aanpak
 • BUS-procedures
 • onderzoeken van de financiële haalbaarheid van projecten (cofinanciering- en mogelijkheden voor subsidie)
 • ontwerp en dimensionering grondwatersaneringen
 • beoordeling slagingskansen in-situ saneringssystemen
 • kostenraming, directiebegroting, bestek en een werkomschrijving
 • aanbestedingen van de sanering
 • aanvragen van saneringsvergunningen
 • veiligheid- en gezondheidsplan
 • milieukundige begeleiding (processturing, verificatie) en (R) DLP bij in-situ, water en (asbest) bodemsanering, (conform BRL SIKB 6000, Protocol 6001 en Protocol 6002)
 • directievoering
 • nazorg en monitoring
 • deskundige gesprekspartners bij overleg met bevoegd gezag

Meer weten?

Brian vertelt u graag meer over bodemsanering en wat wij voor u kunnen betekenen.


Brian Scholten

Brian Scholten

Projectleider bodem
brian.scholten@ortageo.nl
06 20300931

Wij coördineren het hele saneringsproces

Onze ervaren adviseurs coördineren, begeleiden en ondersteunen het hele proces van de bodemsanering voor u: van het opstellen van een bestek of een technische omschrijving, het begeleiden van een (onderhandse) aanbesteding tot en met het geven van een gunningsadvies. Ook de directievoering en/of milieukundige begeleiding kunnen we voor u uitvoeren.

Milieukundige begeleiding

Bent u op de hoogte van alle milieuwet- en regelgeving? En weet u zo welke impact die wet- en regelgeving heeft op uw bedrijfsvoering en uw plannen voor de toekomst? We geven u een deskundig en onafhankelijk advies bij het maken van uw plannen. Ook het aanvragen van een omgevingsvergunning of begeleiden van een vergunningstraject kunnen wij verzorgen.

Meer over milieukundig onderzoek en -begeleiding

Meer over