Geotechniek

Geotechnisch onderzoek en advies

Inzicht in bodemopbouw en draagvermogen met gedetailleerd in kaart gebrachte resultaten.

Gaat u bouwen, renoveren of een infrastructureel project uitvoeren? Dan wilt u meer weten over de bodemopbouw en draagvermogen van de ondergrond.

 

Geotechniek: inzicht in draagvermogen grond en bodemopbouw

 

Voor welk type fundering moet u zorgen? Hoe steil mag een wand worden? Hoe zal de grond zich in de loop der jaren zetten? En zo door. Met onze geotechnische onderzoeken geven we u antwoord op dit soort vragen. We denken graag mee over een slimme onderzoeksstrategie. We zorgen voor betrouwbare berekeningen. En we geven u een helder advies waarmee u uw plannen veilig en zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Sonderen op alle ondergronden

 

Met sonderen bepalen we het draagvermogen van de ondergrond. We beschikken over sondeermaterieel voor zowel begaanbare als minder goed begaanbare onderzoekslocaties. Is er beperkte ruimte om te sonderen? Dan gebruiken we onze losse sondeerunit. Die kan door een gewone deur. Hiermee komen we op plekken waar reguliere sondeertrucks niet kunnen komen, bijvoorbeeld onder de vloer van bestaande panden.

Meer over sonderen

Funderingsadvies

 

Palen, staal of zand? Op basis van data uit ons geotechnisch onderzoek vertellen we u welk type fundatie u nodig heeft. En hoe u deze het beste kunt aanbrengen . Ook als het gaat om funderingsherstel kunt u rekenen op een helder advies waarmee u uw renovatiewerkzaamheden veilig en zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren. Met onze moderne apparatuur kunnen we ook de fundering van minder goed toegankelijke locaties als kelders of oude panden onderzoeken.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Mechanisch boren

 

Zijn bodemmonsters nodig om de bodemopbouw gedetailleerd in kaart te brengen? Dan voeren we daarvoor mechanische boringen uit. Met ons materieel, kennis en ervaring kan dat op tal van ondergronden, ook door diepe, harde (puin)lagen heen. Mechanische boringen voeren we ook uit voor archeologisch of milieukundig bodemonderzoek en partijkeuringen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Betrouwbare berekeningen

 

Met de data uit onze sonderings- en booronderzoeken kijken we naar uw plannen. Op basis daarvan zorgen we voor betrouwbare constructieberekeningen, zettingsberekeningen, damwandberekeningen en stabiliteitsberekeningen. Onze gecertificeerde adviseurs gebruiken hiervoor de modernste software. U krijgt zo goed zicht op de mogelijke risico’s van uw plannen of de werkzaamheden daarvoor. We vertellen u bovendien hoe u die risico’s kunt beheersen. Dat is belangrijk bij uw eventuele vergunningaanvraag. En om te zorgen voor een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Meer over geotechniek