Asbestinventarisatie

Inventariseren en beheersen van asbest

In vastgoed en bodem

Tot 1994 was het gebruikelijk om asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Dus bij het verbouwen of slopen van die objecten kan er asbesthoudend materiaal vrijkomen. Met een asbestinventarisatie vooraf voorkomt u dat anderen onvoorbereid met het asbest in aanraking komen. Vanuit de wet- en regelgeving is het dan ook verplicht om een asbestinventarisatie voorafgaand aan renovatie of sloop uit te voeren bij gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn. Met een RI&E brengt u de asbestrisico’s voor gebruikers in beeld. Een asbestinventarisatie in combinatie met een beheersplan zorgt ervoor dat u voldoet aan de geldende regels.

Rapport met duidelijke adviezen

De wet- en regelgeving over asbest is complex. Als onafhankelijk, gecertificeerd adviesbureau helpen we u graag: van asbestinventarisatie, risicobeoordeling conform NEN 2991, blootstellings- en terugschalingsonderzoeken tot en met het opstellen van een praktisch beheersplan. We voeren onderzoeken deskundig en veilig voor u uit. U ontvangt een overzichtelijk rapport waarin we duidelijke adviezen geven. Bovendien kunnen we u adviseren over subsidies, onderzoek en sanering van asbest. Ook voor projectvoorbereiding, toezicht op uitvoering en eindcontroles, directievoering, contra-expertise en praktijktrainingen voor personeel over asbest kunt u bij ons terecht. Is er behoefte aan een risicogerichte asbestinventarisatie, quick-scan of due diligence onderzoek? Dan kunnen we dit uiteraard ook voor u verzorgen.

Asbest verwijderen en circulaire sloop: we regelen het

Is er asbest gevonden? Dan regelen we ook graag de voorbereiding en verwijdering ervan voor u. Bij grote projecten kunnen we de hele sanering  inclusief circulair slopen voor u begeleiden. We zorgen ervoor dat het asbest op een veilige manier en volgens wet- en regelgeving wordt verwijderd. Ook coördineren we de gegevens van de asbestinventarisatie en sanering in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Meer weten?

Rudy vertelt u graag meer over asbestinventarisatie en wat wij voor u kunnen betekenen.


Rudy Plas

Rudy Plas

Deskundig inventariseerder asbest
rudy.plas@ortageo.nl
06 83522254

Bodemonderzoek asbest

Tot 1993 werd bij de sloop van een gebouw vrijwel geen rekening gehouden met de aanwezigheid van asbest. Daardoor is asbest in en op de bodem terechtgekomen. En dit is vrijwel niet zichtbaar. Komt u bij nieuwbouw, renovatie, infrastructureel werk of bijvoorbeeld bodemsanering puin in de grond tegen? Dan moet u er rekening mee houden dat er asbest in voor kan komen.

Lees meer over bodemonderzoek asbest

Chroom-6 onderzoeken

Bij het bewerken van chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen Chroom-6 verbindingen vrijkomen. Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.
Wij brengen met een innovatieve inventarisatiemethode Chroom-6 sneller en kostenefficiënter in beeld. In het Chroom-6 beheersplan van Ortageo staan praktische maatregelen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Lees meer over Chroom-6

Asbest in voegenkit riolering

Bij vervanging, reparatie of renovatie van het riool moet u er rekening mee houden dat tussen 1945 en 1994 in een deel van het Nederlandse rioolstelsel asbesthoudende voegenkit toegepast is. Bij werkzaamheden aan de riolering kunnen er asbestvezels vrijkomen. De wetgeving schrijft daarom voor dat een inventarisatie moet worden uitgevoerd voordat werkzaamheden aan mogelijk asbesthoudende objecten plaatsvinden.

Lees meer over asbest in voegenkit riolering

Handheld asbestscanner

Hoe onderzoek je asbestdaken op een snelle, veilige en betrouwbare manier? Samen met NOK-C en GeoConnect hebben wij de oplossing in de vorm van een handheld asbestscanner die werkt op basis van near-infrared (NIR) spectroscopie. Door het gebruik van detectieplaatjes is ter plekke te zien of er asbest in het onderzochte materiaal zit.

Lees meer over de handheld asbestscanner

Meer over