Over Ortageo

Ingenieurs ruimtelijke leefomgeving

Zorgen voor een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken.

Risico's in kaart brengen

Wij zijn gespecialiseerd in het in beeld brengen en analyseren van de risico’s voor de ruimtelijke leefomgeving bij (bouw)werkzaamheden. Het is onze taak overheden en bedrijven hierover te adviseren en begeleiden hen in de aanpak van die risico’s. Ons totaalaanbod start met onderzoek en onze ingenieurs hebben de technische expertise om tot werkbare oplossingen te komen. Als de behoefte er is, begeleiden we trajecten tot en met de uitvoering.

 

Onafhankelijk onderzoek en advies

We leveren onafhankelijk onderzoek en advies op basis van gedegen vakkennis. Onze gecertificeerde medewerkers hebben hun expertise in bodem, water, milieu, asbestinventarisatie, geotechniek, het digitaal vastleggen van diverse aspecten van terreinen, wegen en kunstwerken en opsporing van niet-ontplofte explosieven.

We zijn experts in:

Visie en missie

Een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken

Onze ruimtelijke leefomgeving is waar we elke dag wonen en werken. Het is ook een omgeving die voortdurend verandert. Omdat we de omgeving aanpassen aan veranderde wensen of omdat klimaatverandering andere eisen stelt aan de manier waarop we er gebruik van maken.

We zien het verleden terug in de bodem van nu, bijvoorbeeld in de vorm van asbest of niet-gesprongen explosieven. En we bereiden de omgeving voor op de toekomst, bijvoorbeeld door bodemsanering of waterbodemonderzoek.

Ortageo biedt een totaalaanbod op het gebied van risicoanalyse in de ruimtelijke leefomgeving. Zodat ook de kansen weer volledig benut kunnen worden.

Historie

Ontstaan vanuit de bedrijven Envita, Lankelma-Almelo en Explovision

Ortageo is ontstaan vanuit de bedrijven Envita, Lankelma-Almelo en Explovision. Vanuit deze organisaties bestaan er langlopende relaties bij onder meer rijksoverheden, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, constructeurs, projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, architecten en particulieren. Door de samenvoeging tot Ortageo kunnen we vanuit een brede expertise onze klanten een totaalaanbod op het gebied van risicoanalyse in de ruimtelijke leefomgeving bieden.  Een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken, daar levert Ortageo een bijdrage aan.

Infrafocus

Infrafocus is een samenwerking tussen Roelofs en Ortageo. We hebben hiermee de kennis van wegen en bodem gecombineerd, waarbij we optimaal rekening hebben gehouden met de wegbeheerder.

Infrafocus is een bedrijf dat zich richt op het inspecteren, meten en analyseren van gegevens voor overheden en bedrijfsleven bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke omgeving. Met diverse sensoren en technieken zoals High-Definition camera’s, laser en grondradar inspecteert, meet en analyseert Infrafocus infrastructuur, bodem en ondergrond.

Naar Infrafocus.nl