Bodem

De basis van onze ruimtelijke leefomgeving

Verandering in de ruimtelijke leefomgeving begint in de grond.

Onafhankelijk in onderzoek en advies

Wij adviseren gemeenten, bouwbedrijven, wooncorporaties en architecten bij alle mogelijke (bouw) projecten over risico’s in de bodem. Onze ruimtelijke leefomgeving verandert voortdurend: nieuwbouw of sloop van gebouwen, landbouwgrond verandert in industrieterrein of een bedrijventerrein krijgt juist een woonbestemming. Wij onderzoeken en geven onafhankelijk advies op het gebied van geotechniek, bodemkwaliteit, geohydrologie, civiele techniek, asbest in gebouwen en objecten, vastlegging omgeving en niet-gesprongen-explosieven in de bodem. We brengen de risico’s in kaart en denken mee over oplossingen zodat er nieuwe mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.

We zijn experts in:

Calamiteitenservice

Samen met Langezaal bieden we een calamiteitenservice. De calamiteitenservice richt zich op bodemverontreiniging als gevolg van o.a. voertuigongevallen langs o.a. wegen en brand. De reikwijdte van onze calamiteitenservice is vooralsnog regio Twente. In de toekomst breiden we deze service uit naar o.a. onze vestiging in Weurt.

24/7

We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Om de schade zoveel mogelijk te beperken is bij het aanpakken en afhandelen van calamiteiten (bodem en brand) een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Het is belangrijk technisch en organisatorisch snel en effectief te handelen. 

Calamiteitenservice nummer 06 22 55 18 68

Meer over bodemonderzoek