Bodemonderzoek asbest

Asbest in de bodem?

Breng de risico´s in kaart

Tot 1993 werd bij de sloop van een gebouw vrijwel geen rekening gehouden met de aanwezigheid van asbest. Daardoor is er veel asbest in en op de bodem terechtgekomen. Dit is vrijwel niet zichtbaar. Asbest in gebonden toestand vormt niet direct een gevaar voor de gezondheid. Maar losse asbestvezels zijn zeer gevaarlijk. 

Puin in de bodem?

Komt u puin in de grond tegen bij nieuwbouw, renovatie, infrastructureel werk of bodemsanering? Dan moet u er rekening mee houden dat er asbest in voor kan komen. Zeker als u niet weet waar het puin vandaan komt. Om dan veilig te kunnen bouwen of slopen, moet u eerst de bodemonderzoek naar asbest laten uitvoeren.

Bodemonderzoek naar asbest

Als gecertificeerd adviesbureau helpen we u graag. Onze experts onderzoeken de bodem door middel van grond- en/of puinmonsters. Ook kunnen zij op basis van eventueel beschikbare luchtfoto’s of archiefmateriaal nagaan of er asbestverdachte gebieden zijn.

Duidelijke adviezen

U ontvangt een overzichtelijk rapport. Daarnaast geven we u duidelijke adviezen over hoe uw medewerkers veilig in de bodem kunnen werken. Blijkt uit het onderzoek dat er daadwerkelijk verontreiniging van asbest aanwezig is, dan kan sanering van de bodem noodzakelijk zijn. We begeleiden de bodemsanering als dat nodig is.

Meer weten?

Gerben vertelt u graag meer over bodemonderzoek naar asbest en wat wij voor u kunnen betekenen.


Gerben Klein Teeselink

Gerben Klein Teeselink

Adviseur bodem
gerben.kleinteeselink@ortageo.nl
06 33 58 00 29

Meer over asbest