Duurzaamheid

Een integrale duurzaamheidsoplossing.

Het zorgen voor een betere leefomgeving zit in ons DNA. Duurzaamheid is dan ook een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dagelijks zetten we onze kennis en kunde in om adviezen ter verbetering van de leefomgeving te geven.

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord 

Onze medewerkers zijn betrokken bij veel projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo denken wij mee met vraagstukken over alternatieve energieopslagsystemen, over het duurzaam opwekken van energie, over klimaatadaptatie en over biomimicry. We zitten in werkgroepen en stichtingen voor het herbestemmen van (kerk)gebouwen, het anders gebruiken van gronden (zoals kringlooplandbouw) en de uitdagingen op gebied van stikstof en PFAS. Verder dragen we actief bij aan duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten.

Integrale oplossing voor meerdere vraagstukken

Wij hebben de kennis in huis om onze opdrachtgevers op al deze gebieden te adviseren. En is er een vraagstuk waarop we niet direct een antwoord weten? Dan zoeken we binnen ons uitgebreid netwerk van partners totdat we dat wel hebben. De mooiste uitdagingen zijn de projecten waarbij we een integrale oplossing bieden voor meerdere vraagstukken. Daagt u ons uit met uw duurzaamheidsvraagstuk?