Duurzaamheid

Adviezen ter verbetering van de leefomgeving

Een integrale duurzaamheidsoplossing.

Het zorgen voor een betere leefomgeving zit in ons DNA, en is dan ook een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dagelijks zetten we onze kennis en kunde in om adviezen ter verbetering van de leefomgeving te geven.

 

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord 

Maar we doen veel meer dan dat: onze medewerkers zijn betrokken bij vele projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zo denken wij mee met vraagstukken over alternatieve energieopslagsystemen, over het duurzaam opwekken van energie, over klimaatadaptatie en over biomimicry. We hebben zitting in werkgroepen en stichtingen voor het herbestemmen van (kerk)gebouwen en het anders gebruiken van gronden, zoals kringlooplandbouw en de uitdagingen op gebied van stikstof en PFAS. En we dragen actief bij aan duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten. Wij hebben de kennis in huis om onze opdrachtgevers op deze gebieden te adviseren.

Integrale oplossing voor meerdere vraagstukken

En is er een vraagstuk waarop we niet direct een antwoord hebben? Dan zoeken we binnen ons uitgebreide netwerk aan partners totdat we dat wel hebben. De mooiste uitdagingen zijn de projecten waarbij we een integrale oplossing bieden voor meerdere vraagstukken. Daagt u ons uit met uw duurzaamheidsvraagstuk?

Meer weten? Neem contact met ons op!