Bodemonderzoek en PFOA in omgeving Dordrecht

Vanuit onze vestiging in Gouda (voorheen Oud-Beijerland) worden we regelmatig betrokken bij herontwikkelingsprojecten in de omgeving Dordrecht. In dit gebied met polders en veengrond vraagt de fundering altijd extra aandacht. Daarnaast is de kans groot dat er PFOA in de bodem zit. Dat komt door de fabriek Chemcours/DuPont, waar ze Teflon maken. Tot 2012 werd daar PFOA bij gebruikt.

PFOA en gezondheid

“PFOA en PFAS spelen steeds meer een rol bij bodemonderzoek”, legt Luc Smolders, Projectleider bodem bij Ortageo uit. “Veel is nog onzeker, maar het RIVM heeft negatieve effecten op de gezondheid aangetoond. Denk aan verhoging van cholesterol en schade aan de lever. Daarom gelden er strenge waarden voor het maximale gehalte aan PFOA dat grond mag bevatten. Je mag de verontreinigde grond ook niet zomaar op andere locaties hergebruiken. Dit om nieuwe verontreiniging met PFOA op die andere locaties te voorkomen.”

Extra maatregelen bij bodemonderzoek

“Behalve in Dordrecht speelt dit onder andere ook bij Schiphol en Aalsmeer”, gaat Luc verder. Onderzoek naar Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen (PFAS), waar PFOA onder valt, vraagt bovendien om extra maatregelen bij een bodemonderzoek. Dit omdat de stoffen ook vaak in werkkleding zitten en zich gemakkelijk hechten aan bijvoorbeeld glas. Kruisbesmetting ligt dus op de loer. Een ander probleem is dat bedrijven die grond met PFOA afgraven, daar eigenlijk nergens mee naar toe kunnen. Er zijn momenteel in Nederland geen bedrijven die grond met PFOA schoonmaken. Die grond verdwijnt dus naar depots in afwachting van toekomstige reinigingstechnieken of om uiteindelijk verbrand te worden.”

Milieuhygiënisch en geotechnisch bodemonderzoek

Onderzoek naar PFOA en PFAS is een onderdeel van de totaaloplossing voor milieuhygiënisch en geotechnisch bodemonderzoek dat Ortageo uitvoert voor projectontwikkelaars in de omgeving Dordrecht. Na zo’n onderzoek weet een ontwikkelaar bijvoorbeeld:

  • wat de draagkracht van de bodem is en hoe diep heipalen de grond in moeten;
  • of er PFOA/PFAS in de bodem zit;
  • of er asbest in de bodem aanwezig is;
  • welke andere verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn;
  • de veiligheidsklasse waarin de graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
  • wat de risico’s van eventuele bemaling zijn op de omgeving. 

Duidelijkheid over risico’s vooraf

“Uiteindelijk gaat het om een veilige omgeving om in te bouwen, te wonen en te werken”, vertelt Luc. “Door de risico’s, voordat de werkzaamheden beginnen, duidelijk in kaart te brengen, kan een projectontwikkelaar vooraf bedenken hoe hij het beste met die risico’s kan omgaan. Dat is veel veiliger en bijna altijd goedkoper dan de werkzaamheden halverwege te moeten stilleggen. Bovendien hoort een volwaardig onderzoek bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.”

Meer weten?

Luc vertelt u graag meer over PFOA en bodemonderzoek en kan u helpen met uw vraagstuk.


Luc Smolders

Luc Smolders

Projectleider bodem
luc.smolders@ortageo.nl
06 13501812