Deskundig Inventariseerder Asbest en Adviseur

Niels Peters

“Ik wist op vrij jonge leeftijd al dat ik een echt buitenmens ben. De combinatie van mijn interesse voor de natuur en de vele praktijklessen die bij de opleiding Land- Water en Milieubeheer in Velp werden gegeven, gaven voor mij de doorslag.”  

Opnieuw in gesprek

De eerste open sollicitatie van Niels was bij Enviroplan (later Envita en nu Ortageo): “Dit kennismakingsgesprek was erg positief, alleen was er op dat moment geen ruimte voor nieuwe medewerkers. Ik heb drie jaar ergens anders gewerkt, waar ik bodemonderzoeken en asbestinventarisaties deed. Door de economische dip in 2004 bij dit bedrijf kwam ik opnieuw in gesprek met Ortageo, waarna ik direct kon beginnen. Inmiddels is dit al weer 17 jaar geleden en ga ik nog steeds met plezier naar mijn werk.”

Diversiteit en betrokkenheid bij projecten

Als DIA/asbestdeskundige brengt Niels eerst de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen en installaties in kaart. Niels legt uit: “Meestal voeren we dit onderzoek uit in het kader van aan- of verkoop, renovatie of sloop van het vastgoed. Nadat de toepassingen in beeld zijn gebracht, geven we een advies aan de opdrachtgever over de verwijdering, het voorkomen en in beeld brengen van risico’s en de eventuele kosten voor de asbestverwijdering. Het begeleiden van en toezicht houden op grotere asbestverwijderingsprojecten behoort ook tot de werkzaamheden. De diversiteit zorgt ervoor dat je de interesse in het vak niet verliest, dit is zowel bij bodemonderzoeken als bij asbestinventarisaties het geval. Je doorloopt het hele proces van aanvraag tot oplevering. Hierdoor ben je erg betrokken bij de projecten.”   

Samenwerken met fijne collega’s

Wat maakt dit werk na al die jaren nog steeds zo leuk? Niels vertelt: “De vrijheid die je krijgt, vind ik persoonlijk erg fijn. Je voert de projecten uit en komt op veel mooie plekken en in bijzondere gebouwen. En wat natuurlijk ook belangrijk is, zijn de collega’s waar je nauw mee samenwerkt. Ik heb veel van ze geleerd, maar ook samen met ze gelachen en gehuild. Alles valt te bespreken binnen ons bedrijf en als je je wilt ontwikkelen dan worden de mogelijkheden hiervoor meestal ook geboden.  


Meer informatie