Archeo ondersteunende diensten

Hulp bij archeologisch onderzoek

We hebben ruime ervaring in de ondersteuning van archeologisch booronderzoek. Door het gebruik van het juiste materiaal en de inzet van boorspecialisten zorgen we dat het boor- en zeefwerk soepel verloopt.

Archeologische ondersteuning

Met onze expertise en ervaring kunnen we alle zaken rond het bodemonderzoek voor u regelen. We bezitten het juiste materiaal om voorzichtig met uw archeologische bronnen om te gaan. Wij geven u duidelijk advies over milieukundige- en veiligheidsmaatregelen die eventueel nodig zijn. En we begeleiden u bij de uitvoering ervan. U kunt zich dus blijven concentreren op uw eigen vakgebied: de archeologie.

Veilig werken

Graafwerkzaamheden voor archeologisch onderzoek in verontreinigde bodems moet worden uitgevoerd door/namens een op grond van BRL SIKB 7000 erkende partij. Op grond van de Wet bodembescherming en de Arbowet moet u de volgende zaken regelen:

  • opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
  • veiligheidskundige begeleiding door een DLP (deskundige leidinggevende projecten) tijdens de graafwerkzaamheden en uitvoeren van de metingen
  • aanwezigheid van een KVP (kwaliteitsverantwoordelijk persoon) tijdens de als kritisch omschreven werkzaamheden

Integrale begeleiding

Onze specialisten kunnen bovengenoemde aspecten integraal voor u verzorgen als milieukundig begeleider, DLP én KVP. Zo heeft u één aanspreekpunt voor zowel de milieukundige als veiligheidskundige aspecten en bespaart u tijd en kosten.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Profielsteker

Met een profielsteker halen we een volledig bodemprofiel naar boven. U kunt de bodemopbouw tot in de kleinste details bekijken. Enkele andere voordelen van een profielsteker zijn:

  • een groter percentage van het onderzoeksgebied kan op vondsten worden onderzocht;
  • belangrijke archeologische indicatoren als vegetatie- of cultuurlagen zijn beter herkenbaar;
  • een grotere kans op vondsten omdat er meer grond naar boven wordt gehaald dan bij bijvoorbeeld een edelmanboor;
  • geen kijkgaten door een graafmachine meer nodig om antropogene beïnvloede lagen en begraven bodems te herkennen;
  • nauwelijks betredingsschade van het onderzoeksgebied dankzij de rupsaandrijving van de boorstelling.
Meer over de profielsteker

Bodemverontreiniging

Heeft u te maken met bodemverontreiniging bij de uitvoering van archeologisch onderzoek? Bijvoorbeeld met lood of PAK? Dan moet u allerlei maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen en het milieu te beschermen. Dit leidt al snel tot een hoop geregel met allerlei verschillende MKB-ers, DLP-ers, KVP-ers en HVK-ers.

U mag niet zomaar sleuvenonderzoek of vlakdekkend onderzoek uitvoeren in een verontreinigde bodem. Ook als u in dat geval de grond weer op dezelfde locatie terugbrengt, wordt het graafwerk formeel als bodemsanering beschouwd. Dit betekent dat u moet zorgen voor:

• BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen)
• Milieukundige begeleiding (conform BRL SIKB 6000)
• BUS-evaluatie

Meer over milieu

Meer over