Profielsteker

De perfecte boor voor archeologisch onderzoek

De profielsteker is een 1,5 m lange en in doorsnede ca. 25×14 cm grote metalen holle buis. We drijven die met een hydraulische boorstelling tot de gewenste diepte in de grond, afhankelijk van de bodemopbouw en de grondwaterstand. Trekken we die vervolgens uit de grond, dan nemen we het volledige bodemprofiel mee. Hierdoor is het mogelijk de bodemopbouw tot in de kleinste details te bekijken.

De voordelen van de profielsteker

Bij handboringen worden de lagen per 10 cm beschreven en zijn dunne lagen en subtiele kleurverschillen nauwelijks herkenbaar. Archeologisch onderzoek met een profielsteker is daarentegen nauwkeurig, betrouwbaar, snel en kostengunstig. U kunt elk haarlensje en elke kleurnuance in de bodem onderscheiden. Hierdoor is het mogelijk een nauwkeurige en meer betrouwbare beschrijving van de bodemopbouw te maken dan bij handboringen.

Andere voordelen van de profielsteker zijn:

  • de grond kan per laag gezeefd worden, hoe dun de laag ook is;
  • belangrijke archeologische indicatoren als vegetatie- of cultuurlagen zijn beter herkenbaar;
  • er wordt bijna twee keer zoveel grond naar boven gehaald dan bij bijvoorbeeld een edelmanboor;
  • nauwelijks betredingsschade van onderzoeksgebied vanwege de rupsaandrijving van boorstelling;
  • informatiewaarde van een kijkgat zonder te graven. Dit vermindert de kans op schade aan archeologisch materiaal. En het is het goedkoper;
  • geschikt voor pollenonderzoek;
  • geschikt voor micromorfologisch onderzoek.

De profielsteker speelt een onmisbare rol in archeologisch onderzoek. De vele voordelen maken deze techniek tot een waardevolle aanvulling voor archeologisch onderzoek.

De profielsteker


Meer over