Asbest in voegenkit riolering

Bent u van plan het riool te vervangen, repareren of renoveren? Dan moet u er rekening mee houden dat tussen 1945 en 1994 in een deel van het Nederlandse rioolstelsel asbesthoudende voegenkit toegepast is. In verbindingsstukken tussen betonnen rioolbuizen, rioolputten, aansluitingen van beton en gres op pvc-leidingen, kolken en mogelijk ook bitumenslabben voor gebruik rondom de voeg kan deze moffenkit voorkomen.

De concentratie asbest in asbesthoudende voegenkit is beperkt. De kit vormt geen probleem voor de volksgezondheid, zolang er geen asbestvezels vrijkomen in de lucht. Bij werkzaamheden aan de riolering kunnen er asbestvezels vrijkomen. De wetgeving schrijft daarom voor dat een inventarisatie moet worden uitgevoerd voordat werkzaamheden aan mogelijk asbesthoudende objecten plaatsvinden. Deze werkzaamheden moeten volgens een specifiek veiligheidsregime worden uitgevoerd.

Asbestinventarisatie van het rioolstelsel

Wilt u snel inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van asbest in het riool? Dan stellen we met vooronderzoek eerst de historie van de rioolbuizen vast op basis van de bij gemeenten aanwezige gegevens. Blijkt uit deze gegevens dat er asbest in de voegenkit van riolering toegepast kan zijn? Dan volgt er een asbestinventarisatie conform het procescertificaat, waarbij we het riooltracé onderzoeken op de mogelijk asbesthoudende voegenkit.

Bij een asbestinventarisatie nemen wij monsters af die door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium worden geanalyseerd. Vervolgens ontvangt u van ons een asbestinventarisatierapport. Daarin staat beschreven of de voegenkit asbest bevat en waar deze exact is toegepast. In het bij de brongegevens toegevoegde SMA-rt formulier (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) wordt ook beschreven aan welke eisen/voorwaarden moet worden voldaan bij de verwijdering van deze toepassing.

Het uitvoeren van de asbestinventarisatie kunt u mogelijk ook combineren met ons bodemonderzoek. Door verschillende onderzoeken in één keer uit te voeren wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

Sanering

Als uit de uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat het gehalte asbest in de asbesthoudende voegenkit uit maximaal 10% serpentijn en/of 2% amfibool bestaat, dan valt de verwijdering van deze kit bij verwijdering van de riolering in risicoklasse 1. Dit houdt in dat de GWW-aannemer, als aan diverse voorwaarden wordt voldaan, deze kit zelf mag verwijderen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarden van risicoklasse 2. Daarnaast moet altijd worden voldaan aan de beschreven voorwaarden op het SMA-rt formulier uit het asbestinventarisatierapport.

Alle betrokkenen bij de verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit moeten een voorlichting en onderricht met betrekking tot veilig werken met asbest volgen. Naast de reguliere opleiding en instructies voor het veilig werken in sleuven en/of met graaf- en hijsmachines op de bouwplaats moeten de uitvoerenden instructie te krijgen over de juiste toepassing van dit werkprotocol. De verantwoordelijke voorman van elke ploeg heeft tenminste de opleiding ‘Verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit’ gevolgd bij een opleidingsinstituut.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Meer weten?

Ralph vertelt u graag meer over asbestinventarisatie en wat wij voor u kunnen betekenen.


Rudy Plas

Rudy Plas

Deskundig inventariseerder asbest
rudy.plas@ortageo.nl
06 83522254

Meer over