Bodemsanering

Verontreinigde bodem?

Wij maken saneringsplannen en coördineren, begeleiden en ondersteunen het volledige proces.

Meer over Ortageo

Elke bodemsanering heeft een ander plan van aanpak

Blijkt dat een bodem verontreinigd is, dan is bodemsanering waarschijnlijk nodig. Wat er vervolgens moet gebeuren hangt van veel factoren af. Hoe erg is de bodem verontreinigd en met welke stoffen levert de verontreiniging een mogelijk risico op? Wat voor soort grond ligt er en waarvoor wordt de locatie straks gebruikt: voor bewoning, landbouw of wordt het een bedrijventerrein?

Op basis van de verontreinigingssituatie en waarvoor de locatie gebruikt wordt, onderzoeken wij of sanering nodig is en welke wijze van bodemsanering voor uw locatie het meest geschikt en kosteneffectief is. Dit verwerken wij in een saneringsplan, in een plan van aanpak of een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering).

We zijn experts in:

Wij coördineren het gehele saneringsproces

Onze ervaren adviseurs coördineren, begeleiden en ondersteunen het gehele saneringsproces voor u. Van het opstellen van een bestek of een technische omschrijving, het begeleiden van een (onderhandse) aanbesteding tot en met het geven van een gunningsadvies. Ook worden onze medewerkers ingezet voor de directievoering en/of milieukundige begeleiding. 

 • onderzoeken van de financiële haalbaarheid van projecten (cofinanciering, bedrijvenregeling, ISV bijdrage, stimuleringsfondsen);
 • opstellen saneringsonderzoek, saneringsplan, plan van aanpak;
 • BUS procedures;
 • ontwerp en dimensionering grondwatersaneringen;
 • beoordeling slagingskansen in-situ sanerings-systemen;
 • opstellen van een kostenraming, directie-begroting, bestek en een werkomschrijving;
 • verzorgen van de aanbesteding;
 • verzorgen van vergunningen en meldingen;
 • opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan;
 • verzorgen van de milieukundige begeleiding (processturing, verificatie) en DLP bij in situ, water en (asbest) bodemsanering;
 • verzorgen van de directievoering;
 • verzorgen van nazorg en monitoring; 
 • deskundige gesprekspartners bij overleg met bevoegd gezag.
Neem contact met ons op

Meer over Ortageo