Chroom-6 onderzoek

Innovatief, snel en kostenefficiënt

Als je niet weet of er Chroom-6 aanwezig is in een pand, kunstwerk of ander bouwwerk dat je wilt slopen, onderhouden of renoveren, is het belangrijk eerst een inventarisatie uit te voeren. Bij het bewerken van chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen Chroom-6 verbindingen vrijkomen. Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Wij brengen met een innovatieve inventarisatiemethode Chroom-6 sneller en kostenefficiënter in beeld.

Chroom-6 onderzoek met een HXRF-meter

Ortageo gebruikt voor het inventariseren van Chroom-6 een HXRF-meter (Handheld X-Ray Fluorescence). Daarmee scannen we het oppervlak en in het scherm zien we welke metalen aanwezig zijn. Is er Chroom? Dan kijken we via een Swipetest (kleine krasjes in het materiaal in combinatie met identificatievloeistof) of het om Chroom-6 gaat. Zo stellen we bij Chroom-6 onderzoek direct op locatie vast of verdachte materialen Chroom-6 bevatten. Dat is veel sneller en voordeliger dan monsters naar een laboratorium sturen en daar laten analyseren. Op deze wijze brengen wij gezondheidsrisico’s en eventueel onvoorziene bijkomende verwijderingskosten vroegtijdig in kaart.

Andere metalen in beeld

Met de HXRF-meter scannen we een oppervlak en zien in een scherm welke metalen aanwezig zijn. Zo kunnen we ook andere metalen in beeld brengen. Denk aan de mogelijke aanwezigheid van andere potentieel giftige metalen als lood, zink, koper en cadmium. Deze metalen worden vaak aangetroffen in een industriële omgeving en kunnen eveneens schadelijk zijn voor de gezondheid.

Chroom-6 beheersplan

Bi Chroom-6 onderzoek kijken we niet alleen of er wel of geen Chroom-6 aanwezig is, maar ook of er risico’s zijn dat de stof tijdens de geplande werkzaamheden vrijkomt. Is het antwoord op beide vragen positief dan gaat het erom goede beheersmaatregelen te nemen. In het Chroom-6 beheersplan dat u van ons ontvangt staan praktische maatregelen om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Dit omvat bijvoorbeeld heldere richtlijnen, veiligheidsprocedures en de juiste omgang met chroomhoudende materialen. Ook laten we u weten hoe u de geplande werkzaamheden het beste kan uitvoeren. Ook het toezicht houden tijdens de saneringswerkzaamheden behoort tot de mogelijkheden.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Meer over