KEW-vergunning voor Ortageo

Ortageo voert onderzoek naar Chroom-6 uit met de handheld XRF-meter. Vanaf 6 februari 2020 moeten bedrijven die werken met een HXRF-meter volgens de Kernenergiewet (KEW) verplicht een KEW-vergunning hebben.

KEW-vergunning

Ortageo heeft sinds 18 december 2019 deze KEW-vergunning. De betrokken medewerkers van Ortageo volgden in december 2019 met succes de verplichte cursus ‘Veilig en goed meten met de handheld XRF’.

Meten met de HXRF-meter

De HXRF-meter kan met behulp van röntgenstralen (zware) metalen meten. Ook hele lage concentraties zijn hiermee te meten. Het resultaat is direct af te lezen van de display. Dit maakt deze techniek uitermate geschikt bij een groot aantal metingen op locatie, zoals bij onderzoek naar chroom. Maar ook andere metalen zoals koper, lood, zink en cadmium zijn te meten.

Veilige inzet van de HXRF-meter

Ortageo gebruikt de HXRF-meter ook bij bodemonderzoek en -sanering van zware metalen in de grond. Meer weten over de veilige inzet van de HXRF-meter? Neem dan contact op met Brian Scholten.