Ortageo helpt Chroom-6 sneller in beeld te brengen

Chroom-6 wordt in de volksmond ook wel ‘het nieuwe asbest’ genoemd. Dit vanwege de grote gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen wanneer ze materialen bewerken of verwijderen die Chroom-6 bevatten. In 2017 werd het gebruik van Chroom-6-verf in de EU verboden. Bij sloop-, onderhouds- of renovatiewerkzaamheden is het belangrijk om van tevoren te weten of er Chroom-6 aanwezig is. Medewerkers kunnen dan de juiste beschermende maatregelen nemen. Een nieuwe inventarisatiemethode van Ortageo maakt een Chroom-6 meting sneller en  kostenefficiënter.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een stof die aan onder andere verf en hout wordt toegevoegd. Het hecht zich gemakkelijk aan andere materialen en helpt daarmee bijvoorbeeld voorkomen dat metaal gaat roesten of hout gaat rotten. Wanneer u deze materialen vervolgens gaat schuren, gritstralen of verzagen, komen er deeltjes Chroom-6 vrij. Bij contact met de huid, inademen en/of doorslikken zijn de gezondheidsrisico’s daarvan zeer groot.

Chroom-6 in het nieuws

Als Chroom-6 in het nieuws komt, is dat meestal omdat werkgevers hun medewerkers onvoldoende bescherming hebben geboden tegen de zeer grote risico’s van blootstelling aan deze stof. Bekende voorbeelden zijn Defensie, NS en GVB Amsterdam. Er zijn veel werknemers die onvoldoende beschermd werkten met Chroom-6, waardoor ze kanker, ernstige eczeem of grote longproblemen kregen. Chroom-6 heeft ook nadelige effecten op de voortplanting en ontwikkeling van het kind.

Chroom-6 meting: direct op locatie duidelijkheid

Wilt u een pand, kunstwerk of ander bouwwerk op een veilige manier slopen, onderhouden of renoveren? Dan moet u dus zeker rekening houden met de risico’s van Chroom-6. Allereerst wilt u weten of u met Chroom-6 te maken heeft. En zo ja, welke beschermende maatregelen u kunt nemen. Wij voeren een inventarisatie van Chroom-6 zeer kostenefficiënt voor u uit. Hiervoor gebruiken we een HXRF-meter in combinatie met swipe-testen. Hiermee kunnen we u direct op locatie vertellen of verdachte materialen Chroom-6 bevatten. Dat is veel sneller en voordeliger dan monsters naar een laboratorium sturen en daar laten analyseren. Op deze wijze brengen wij gezondheidsrisico’s en eventueel onvoorziene bijkomende verwijderingskosten vroegtijdig in kaart.

Ook andere metalen in beeld

Met de HXRF-meter kunnen we ook andere metalen in beeld brengen. Denk aan de mogelijke aanwezigheid van andere potentieel giftige metalen als lood, zink, koper en cadmium. We zien dat in de landen om ons heen de aandacht voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van deze metalen snel groeit en we verwachten dat dit ook in Nederland het geval zal zijn. We gebruiken de HXRF-meter bijvoorbeeld al een aantal jaar om loodgehalten in de bodem bij kinderspeelplaatsen in beeld te brengen.

Een toonaangevende omgevingsadviseur

Chroom-6-inventarisaties passen bij onze ambitie om omgevingsrisico’s bij het uitvoeren van bouw-, infra- en sloopwerkzaamheden beheersbaar te maken. Onze medewerkers zijn innoverende experts en adviseurs op het gebied van bodemonderzoeken en -saneringen, partijkeuringen, geotechniek, niet-gesprongen explosieven (NGE), asbestinventarisaties en duurzaamheidsoplossingen.