Magnetometer

Opsporen van ijzerhoudende objecten onder het oppervlak

Inzet van een magnetometerconus

Bommen die niet zijn afgegaan, vormen een groot veiligheidsrisico bij werkzaamheden in de bodem. Met onze magnetometerconus meten we snel en kosteneffectief diepgelegen ijzerhoudend materiaal, hetgeen aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van (conventionele) explosieven.

Toepassingen van de magnetometerconus

Met onze magnetometerconus in de sondeer track-truck meten we diepgelegen ijzerhoudend materiaal in de bodem. Onze kracht is het onder OCE-begeleiding combineren van de inzet van een magnetometerconus bij geotechnisch-, milieukundig-, archeologisch– of geohydrologisch (bodem)onderzoek. Bijvoorbeeld met één conus die geschikt is voor reguliere sonderingen én detectie.

We gebruiken de magnetometer (ook) voor:

  • opsporen van diepgelegen niet-gesprongen explosieven
  • vrijgavemetingen voorafgaand aan of tijdens onderzoek
  • het bepalen van de lengte van damwanden of heipalen en ondergrondse tanks
  • het opsporen van grondankers.


Meer over