Partijkeuring AP04

Partijkeuring AP04

Bij werkzaamheden komt regelmatig grond vrij of is juist grond nodig. Wilt u partijen grond toepassen op of in de bodem, dan moet die grond voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Om dit te bewijzen is een milieuhygiënische verklaring nodig. Een partijkeuring AP04 is een van de bewijsmiddelen om de kwaliteit van grond en baggerspecie aan te tonen conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Ex-situ of in-situ

Een partijkeuring kan ex-situ (vanuit depot) of in-situ (in de bodem) plaatsvinden. Bij een partijkeuring worden representatief verdeeld over de partij grepen genomen volgens protocol 1001, waarna de analyse van de monsters plaatsvindt volgens AP04. Voorafgaand aan een partijkeuring moet een vooronderzoek volgens NEN5717 (bij baggerspecie) of NEN5725 (bij landbodem) plaatsvinden.

Milieuhygiënische verklaring

In de praktijk wordt veelal een partijkeuring uitgevoerd om een milieuhygiënische verklaring te verkrijgen. Wij zijn gecertificeerd om partijkeuringen voor u te verzorgen.  Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij de afzet van grond of het uitvoeren van een partijkeuring?

Meer weten?

Richard vertelt u graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van partijkeuringen.


Richard Pothof

Richard Pothof

Sr. adviseur bodem en bouwstoffen
richard.pothof@ortageo.nl
06 39715143

Meer over