Sonderen

Draagvermogen van de grond bepalen

Gaat u bouwen? Dan is het belangrijk te weten wat het draagvermogen van de ondergrond is en welk type fundering u moet kiezen. Dit bepalen we door sonderingen. Bij het sonderen drukken we een elektrische conus met hulp van stalen verlengbuizen in de grond. Daarbij meten we de grondweerstand, ook wel conusweerstand genoemd, van de verschillende bodemlagen zoals zand, leem, klei en veen. Met die meetgegevens rekenen we het draagvermogen van de toe te passen fundatie uit.

Draagvermogen en bodemopbouw gedetailleerd in kaart

Via een combinatie van sonderingen en eventueel hand- of mechanische boringen, brengen we het draagvermogen en de bodemopbouw gedetailleerd voor u in kaart. Met deze gecombineerde aanpak verzamelen we nauwkeurige gegevens volgens de wettelijke en NEN-richtlijnen die daarvoor gelden. Op basis van de meet- en onderzoeksresultaten ontvangt u een helder rapport met duidelijke adviezen met betrekking tot fundatie, bemalingen, damwandconstructies, zettingsanalyses en stabiliteitstoetsingen.

Sonderen in bestaande panden

Is er beperkte ruimte om te sonderen? Ook daarvoor hebben we een oplossing: onze losse sondeerunit. Met deze unit komen we op plekken waar reguliere sondeertrucks niet kunnen komen, bijvoorbeeld in bestaande panden. Op die manier ontvangt u een advies op maat voor onder andere het herstel van de fundatie of uitbreiding van een pand.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Sonderen op alle terreinen en locaties

Wij beschikken over sondeermaterieel voor begaanbare en minder goed begaanbare onderzoeklocaties. Is een terrein slecht begaanbaar? Dan zetten we de sondeertruck met afzakbare rupsbanden (track truck) in. Op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals achtertuinen, spoorbanen, parkeergarages, kelders, (midden)bermen van snelwegen en dergelijke) zetten wij een midi-rups, mini-rupsvoertuig of demontabel sondeerapparaat in.

Bekijk ons sondeermaterieel

Verschillende sondeermethoden

We bezitten de ervaring, expertise en het materieel om verschillende sondeermethoden toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch sonderen inclusief het meten van plaatselijke wrijving, al dan niet met waterspanning. Het drukken van peilbuizen met hulp van de sondeertruck en het nemen van ongeroerde monsters (systeem Mostap). Met de magnetometer sporen we niet-gesprongen explosieven en metalen voorwerpen op. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld ook de lengte van bestaande stalen damwanden bepalen.

Meer over