Sonderen

Draagvermogen van de grond bepalen

Gaat u bouwen? Dan is het belangrijk te weten wat het draagvermogen van de ondergrond is en voor welke type fundering u moet kiezen. Dit bepalen we door sonderingen. Hierbij drukken we een elektrische conus met hulp van stalen verlengbuizen in de grond, waarbij we de grondweerstand (conusweerstand) meten van de bodemlagen (zand, leem, klei en veen). Met die meetgegevens rekenen we het draagvermogen van de toe te passen fundatie uit.

Draagvermogen en bodemopbouw gedetailleerd in kaart

Via een combinatie van sonderingen en eventueel hand- of mechanische boringen, brengen we het draagvermogen en de bodemopbouw gedetailleerd voor u in kaart. Volgens de wettelijke en NEN-richtlijnen die daarvoor gelden. Op basis van de meet- en onderzoeksresultaten ontvangt u duidelijke fundatieadviezen, bemalingsadviezen, damwandadviezen, zettingsanalyses en stabiliteitstoetsingen.

Sonderen in bestaande panden

Is er beperkte ruimte om te sonderen? Dan gebruiken we onze losse sondeerunit. Hiermee komen we op plekken waar reguliere sondeertrucks niet kunnen komen, bijvoorbeeld onder de vloer van bestaande panden. Op die manier ontvangt u een advies op maat voor onder andere het herstel van de fundatie of uitbreiding van een pand.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Sonderen op alle terreinen en locaties

Wij beschikken over sondeermaterieel voor begaanbare en minder goed begaanbare onderzoeklocaties. Is een terrein slecht begaanbaar? Dan zetten we de sondeertruck met afzakbare rupsbanden (track truck) in. Op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals achtertuinen, spoorbanen, parkeergarages, kelders, (midden)bermen van snelwegen en dergelijke) zetten wij een mini-rupsvoertuig of demontabel sondeerapparaat in.

Verschillende sondeermethoden

We bezitten de ervaring, expertise en het materieel om verschillende sondeermethoden toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch sonderen inclusief het meten van plaatselijke wrijving, al dan niet met waterspanning. Het drukken van peilbuizen met hulp van de sondeertruck en het nemen van ongeroerde monsters (systeem Mostap). Met de magnetometer sporen we niet-gesprongen explosieven en metalen voorwerpen op. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld ook de lengte van bestaande stalen damwanden bepalen.

Meer over