Vergunningsadvies

Deskundige hulp bij uw vergunningen

Gaat het goed met uw organisatie? Dan denkt u misschien aan uitbreiden of herontwikkelen. In dat geval krijgt u al snel te maken met allerlei regels op het gebied van veiligheid en milieu. Ook een vergunningaanvraag hoort vaak bij een uitbreidingstraject.

Duidelijkheid vooraf over risico’s

Met een goede begeleiding vanaf de start van een project, weet u snel met welke risico’s u te maken kunt krijgen. En welke maatregelen u kunt nemen om die risico’s te beheersen. Onze ervaren experts helpen u zorgvuldige afwegingen te maken bij de ontwikkeling van uw plannen. Daarmee zorgt u dat de werkzaamheden veilig gebeuren. En u voorkomt onverwachte tegenvallers later in het project.

Begeleiding van het hele vergunningstraject

We ontzorgen u ook tijdens een vergunningstraject. Denk daarbij aan:

  • aanvraag omgevingsvergunning milieu
  • indienen melding Activiteitenbesluit
  • begeleiding van externe specialisten
  • begeleiding van de vergunningprocedure
  • optreden als gesprekspartner voor het bevoegd gezag (vergunningverleners en handhavers), bijvoorbeeld tijdens handhavingscontroles
  • toetsen van de voorschriften
  • beoordelen van de ontwerpvergunning
  • opstellen van bezwaarschriften
  • opstellen actielijst voor de uitvoering van verplichtingen uit de vergunning of de melding Activiteitenbesluit (zoals opstellen milieulogboek, controles en inspecties)
  • helpen de doelvoorschriften uit te voeren

Eén contactpersoon

We zijn experts in bodem-, water-, asbest-, milieu- en explosievenonderzoek. Heeft u voor uw plannen een onderzoek op een van deze gebieden nodig, dan regelen we dat graag voor u. Op deze manier heeft u voor het hele vergunningstraject met maar één contactpersoon te maken. Dat is wel zo gemakelijk en duidelijk voor u.


Meer over