Damwand inzichtelijk met magnetometerconus op losse sondeerunit

In Cuijk heeft Koninklijke Smals een eigen terrein aan een uitloper van de Maas. Smals, grondstofproducent voor de bouw en aannemer voor baggerwerken in havens, rivieren en (stuw)meren, is van plan haar terrein in de toekomst te gebruiken als op- en overslaglocatie voor Smals Bouwgrondstoffen.

Onderzoek bestaande kadeconstructie

In het verleden is aan de kade van deze locatie een damwand geplaatst. Eerder al zijn de afmetingen van de damwand door Smals ingemeten, ook zijn een aantal legankers achter de damwand vrij gegraven voor inspectie en metingen, maar de damwandlengte is onbekend. Om de damwand en de maximale belastbaarheid hiervan inzichtelijk te krijgen, vroeg Smals aan Ortageo de bestaande kadeconstructie te onderzoeken.

Zo dicht mogelijk langs damwand meten

Wesley Yu, senior adviseur Geotechniek bij Ortageo, vertelt: “Diep gelegen ijzerhoudend materiaal, zoals bijvoorbeeld ondergrondse tanks en ontplofbare oorlogsresten, kunnen we detecteren met magnetometerconus metingen. Voor de indicatieve lengtebepaling van een bestaande damwand of heipaal is de magnetometerconus meting ook goed toepasbaar bij een sondering vlak naast het voorwerp. Hoe krijg je voor een echt goede meting van de damwandlengte op deze locatie de magnetometerconus zo dicht mogelijk langs de damwand? Met de sondeer track-truck komen we in deze situatie niet dichterbij dan zo’n 1,5 meter. Ik heb Smals daarom voorgesteld de losse sondeerunit in te zetten.”

Hulpconstructie als verankering voor losse sondeerunit

De losse sondeerunit heeft een gewicht van zo’n 250 kilogram. Zonder verankering zijn geen sonderingen tot 20 meter uit te voeren. Wesley: “Na overleg met Smals maakten we een ontwerpschets van een hulpconstructie die dienstdeed als verankering voor de losse sondeerunit. Aan de hand van de ontwerpschetsen laste de eigen lasafdeling van Smals twee schappendragers van stalen platen aan de damwand vast, met daarop twee vastgelaste moeren. Daarop maakten wij twee balken bestaande uit aan elkaar gelaste UNP-profielen vast aan de schappendragers.”

Sondering op korte afstand van de damwand

Tijdens de uitvoering van het grondonderzoek takelde Smals de sondeerunit met een shovel op en positioneerde deze op de balken. Wesley: “Daarna is de sondeerunit aan de balken vastgebout. Op deze wijze sondeerden wij op een korte afstand (circa 32 cm) van de damwand. Tijdens het plaatsen van de sondeerunit wist de shovelmachinist ons te vertellen dat deze ongeveer 15 jaar geleden geplaatst was. De planken die toen gebruikt zijn voor de damwand, zijn al veel langer niet meer in productie.”

Sonderingen tot 20 meter

Bij een onverankerde damwand is de vuistregel dat tweederde van de totale lengte onder de grond zit. De lengte hiervan zou dan naar schatting 15 meter zijn. Wesley legt uit: “Er zijn drie sonderingen gemaakt, waarvan twee tot de gewenste 20 meter diepte kwamen. Hiermee weten we 99% zeker dat er voldoende diep gesondeerd is en de volledige damwandlengte is meegenomen. De eerste meetsignalen zien er goed uit. Op de sondeergrafiek zie je eerst dat de aardmagnetische velden rondom de conus worden gemeten en de damwand in beeld is. Op een bepaalde diepte waar geen metaal meer is, registreren de meetsignalen een omslagpunt, dat is de indicatie van de damwandlengte.”

Hulpconstructie voor losse sondeerunit

Damwandberekening sterkte en vervorming

Aanvullend voerden we berekeningen uit om de damwand te toetsen op sterkte en vervorming. Buigt de damwand niet te veel uit? Heeft hij voldoende sterkte? Aan de hand van de berekeningen moet blijken of de bestaande constructie voldoet aan de eisen. Zo niet, dan moet de damwand versterkt worden om de kade meer in te kunnen zetten voor het laden en lossen.

Optimaal resultaat door samenwerking

Wesley is enthousiast over het resultaat en de samenwerking: “Het mooie aan dit project is dat we op basis van onze jarenlange ervaring een oplossing op maat voor Smals bedachten. Met deze constructie waarbij de damwand zelf als contragewicht fungeerde voor de losse sondeerunit, sondeerden we strak langs de damwand. Doordat Smals zelf ook meewerkte aan de hulpconstructie en materieel en personeel beschikbaar stelde verliep het project optimaal.”