Waterbodemonderzoek

Onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem

Soms is het nodig werkzaamheden op of in een waterbodem uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan uitbaggeren of het aanleggen van duikers of bruggen. Om te zorgen dat dit veilig gebeurt, is een waterbodemonderzoek nodig. Ook bij verkoop of aankoop van een kavel met sloot of vijver kan het belangrijk zijn de kwaliteit van een waterbodem te kennen.

Beheersing van risico’s met waterbodemonderzoek

Met waterbodemonderzoek maken we inzichtelijk of de waterbodem verontreinigd is. Als u van tevoren weet welke verontreinigingen er zijn, kunt u ook van tevoren maatregelen nemen om de risico’s te beheersen. In tegenstelling tot verontreinigde landbodem hoeft u een verontreinigde waterbodem niet altijd te saneren. Ook als u de waterkwaliteit wilt verbeteren kan dit type onderzoek onderzoek erg nuttig zijn.

Deskundig onderzoek en advies

Uw werkzaamheden bepalen welke veld- en laboratoriumonderzoeken noodzakelijk zijn. We zorgen voor:

  • Historisch onderzoek
  • Vaststellen kwaliteit waterbodem
  • Vaststellen afzetmogelijkheden vrijkomend slib en waterbodem (zowel chemische als fysische parameters)
  • Inmetingen watergang en meten van slibdiktes
  • Bepalen omvang te baggeren laag
  • Opstellen plan van aanpak voor ingreep (voorheen sanering)

Onderzoek op het water

De volgende werkzaamheden kunnen we vanaf het water uitvoeren:

  • elektrisch sonderen, al dan niet met waterspanning, max. 150 kN
  • puls-/Ackermannboren tot ca. 50 m diepte
  • slibbemonstering met Beekersampler, Mostap, zuigerboor, Ackermannsteekapparaat, vibrocorer
  • plaatsbepaling met DGPS-apparatuur of door inmeten vanaf de wal.

Niet alle wateren zijn begaanbaar voor een schip. In dat geval maken we gebruik van een compact hefeiland/ponton.

Meer weten

Luc vertelt u graag meer over waterbodemonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.


Luc Smolders

Luc Smolders

Projectleider bodem
luc.smolders@ortageo.nl
06 13501812

Meer over