Geohydrologisch onderzoek

Functioneren grondwatersysteem

Grondwaterstroming, grondwaterfluctuatie en doorlatendheid bodem.

Onze waterexperts brengen met een geohydrologisch onderzoek de eigenschappen en het functioneren van het grondwatersysteem in kaart. Denk bijvoorbeeld aan de grondwaterstroming, de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem en de grondwaterfluctuatie. We helpen u verder met een watertoets en met een waterparagraaf in uw uitvoeringsplannen als u daarvoor moet zorgen van het bevoegd gezag.

Geohydrologisch onderzoek en een advies op maat

Op basis van ons onderzoek informeren we u over de risico’s van uw plannen. U ontvangt een duidelijk advies hoe u die risico’s kunt beheersen en uw werkzaamheden veilig, kosteneffectief en volgens de richtlijnen kunt uitvoeren. Eventueel aangevuld met onderzoek naar de bodemopbouw, bodemvervuiling, asbest of ontplofbare oorlogsresten. Zo bieden we u een totaaloplossing om veilig te kunnen bouwen, wonen en werken.

Watertoets

Hebben uw plannen invloed op de waterhuishouding? Dan bent u verplicht een watertoets uit te voeren. Daarmee berekent u de impact van uw plannen op het bestaande watersysteem. In zo’n watertoets staat bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van gebouwen of aangebrachte bodemverhardingen op de infiltratie van hemelwater in de bodem. En welke maatregelen u kunt nemen om te zorgen dat die infiltratie en de waterhuishouding in de omgeving goed blijft of zelfs duurzaam verbetert. Denk bijvoorbeeld aan opvangbuffers en infiltratievoorzieningen. De watertoets legt u voor aan het bevoegd gezag dat uw plannen moet goedkeuren.

Waterparagraaf

We helpen u bij de hele procedure van de watertoets. Dus met bureauonderzoek, onderzoek in het veld, computermodellering en simulaties, duidelijk advies aan u en overleg met de juiste instanties. Na goedkeuring door de overheid van uw plannen komen de resultaten van de watertoets in een waterparagraaf bij uw plannen te staan. Heeft u vervolgens nog advies of begeleiding nodig bij de uitvoering van die plannen? Ook dan kunt u bij ons terecht. U bent dus verzekerd van een betrokken, deskundige en meedenkende contactpersoon gedurende het hele traject.

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over geohydrologisch onderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider bodem/water
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Meer over