Infiltratieonderzoek

Hemelwaterafvoer

Afkoppelen verharde oppervlakken en daken

Gebouwen en verharde straatoppervlakken nemen niet of nauwelijks water op. Lange tijd was het gebruikelijk om het hemelwater dat op dit soort verhardingen viel via het riool af te voeren. Maar dat is niet ideaal voor het grondwaterniveau. En ook de zuiveringsinstallaties worden er zwaar door belast. Daarom zien we bij nieuwbouw- of herinrichtingsplannen in stedelijke gebieden steeds vaker de wens om de hemelwaterafvoer af te koppelen van het riool. Infiltratieonderzoek kan hierbij helpen.

Doorlatendheid bodem

Of afkoppelen mogelijk is, hangt af van de doorlatendheid van de bodem. Die moet uiteraard voldoende zijn, anders staat na iedere regenbui alles blank. Met een infiltratieonderzoek vertellen we u wat de doorlatendheid van de bodem is, of afkoppelen mogelijk is voor de bouw- of herinrichtingsplannen die u heeft en welk infiltratiesysteem het beste past bij uw plannen.

Infiltratieonderzoek op maat

Onze experts hebben ruime ervaring met veel verschillende typen infiltratieonderzoeken. We luisteren daarom eerst goed naar uw plannen en wensen en kiezen dan in overleg met u een onderzoeksstrategie die daar het beste bij past. Verder hebben we ook veel ervaring met andere vormen van geohydrologisch onderzoek, het opstellen van bemalingsadviezen, bodemonderzoeken en sonderingen. Met onze doordachte, praktische en betrokken adviezen houdt u de omgevingsrisico’s beheersbaar bij de uitvoering van uw plannen. En u heeft één contactpersoon voor het hele traject.

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over infiltratieonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider bodem/water
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Meer over