Adviseur Bodem en Geohydrologie

Toine Damen

Toine Damen werkt met veel plezier als adviseur bodem en geohydrologie bij Ortageo. Drie jaar geleden werd hij aangenomen voor milieukundig bodemonderzoek, maar intussen is hij doorgegroeid richting geohydrologische projecten. Nu doet hij ook infiltratieonderzoek, geeft hij bemalingsadviezen en maakt hij waterhuishoudkundige plannen.

Groei van het adviesteam geohydrologie

Toine heeft hij scheikunde gestudeerd. Hij zocht na zijn afstuderen iets anders en kwam bij Ortageo uit. Toine vertelt: “Ik was aan het rondkijken en zag een vacature bij Ortageo in Weurt. Na een telefonisch gesprek, ben ik gaan kijken. Het leek me heel leuk en ben gelukkig aangenomen.”
Ortageo heeft een basis in geotechniek, milieukundig bodemonderzoek en bodemsaneringen. Hydrologie hoort daar vanzelfsprekend bij. Toine: “Je komt ermee in aanraking bij bodemsaneringen, bemaling bij saneringen en grondwaterverontreiniging. De afgelopen drie jaar is het adviesteam geohydrologie dan ook gegroeid, en we bouwen het verder uit. Onze veldmedewerkers zijn ook vaak bezig met onder meer grondwatermonitoring en infiltratieonderzoek.”

Zelfstandig bodemonderzoek uitvoeren

Toine heeft het als adviseur bodem en geohydrologie prima naar zijn zin. Er is een leuke sfeer, hij heeft fijne collega’s en hij kan zich goed ontwikkelen. “Bij Ortageo zit veel kennis. Mijn directe collega brengt het heel goed over. Ik werd tegenover hem gezet en al snel kon ik zelfstandig een bodemonderzoek uitvoeren.”
Omdat Ortageo maatwerk levert, is het onderzoeks- en advieswerk erg afwisselend. “Geen dag is hetzelfde. Veel van onze projecten betreffen ruimtelijke ontwikkelingen, van een zonnepark dat moet worden aangelegd, een gebouw dat wordt gesloopt tot de bouw van een appartementencomplex. Wij brengen de omgevingsrisico’s integraal in kaart. Altijd heb je te maken met vele details, voordat de opdrachtgever kan beginnen.”

Werken aan duurzaamheidsprojecten

Toine is ook bezig met een project voor warmte-koudeopslag in een afgesloten waterbuffer: “Op kleinschalig niveau wordt dat systeem al toegepast bij een huizenblok, maar nu is het de bedoeling een heel dorp ervan te voorzien. Dit wordt de grootschalige test met alles erop en eraan. Er liggen de nodige vraagstukken, bijvoorbeeld over de vrijkomende grond, de draagkracht en stabiliteit van de bodem. Ook onderzoeken we het effect van de waterbuffer op de grondwaterstroming. We moeten dus goed onderbouwen of het systeem optimaal werkt en bekijken of er mogelijk nog kleine wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Het is heel leuk om aan oplossingen voor zo’n duurzaamheidsproject te werken; het draagt er aan bij de woningen in het dorp van het gas af te krijgen.”

Korte lijntjes tussen binnen en buiten

Wat Toine bij Ortageo ook bevalt zijn de korte lijntjes tussen binnen en buiten. De loods staat op slechts 10 meter afstand van het kantoor. “Als de veldmedewerkers aan het eind van de middag terugkomen om de monsters uit te laden, materiaal schoon te maken en dat soort dingen, kun je elkaar even spreken en vragen hoe het ging. Het werkt fijn om zo direct samen te kunnen overleggen. Ook gedurende de dag is er geregeld contact. Als ik een telefoontje krijg met de mededeling dat ze op iets onvoorziens stuiten, dan brainstormen we of bijvoorbeeld een andere boring mogelijk is. Zo sturen we snel bij en voorkomen we vertraging.”


Bekijk onze uitgelichte vacatures