Overheid

Doordacht onderzoek en advies

Voor overheid, provincie en gemeente

Loopt u tegen urgente kwesties aan zoals de toenemende klimaatverandering? En welk effect heeft de implementatie van de nieuwe Omgevingswet? Zomaar een paar belangrijke vragen voor u als beleidsmaker, adviseur of projectmanager bij Rijksoverheid, provincie, gemeente of waterschap.

Onze adviseurs begrijpen de uitdagingen waar u als overheid voor staat. Wij helpen u met maatwerk onderzoek en advies bij een breed scala aan gebieden, variërend van bodemonderzoek, geohydrologie, milieukundige begeleiding tot energietransitie en duurzaamheidsoplossingen. Wij zijn er om u te begeleiden bij het formuleren en uitvoeren van duurzame beleidsmaatregelen die niet alleen effectief zijn, maar ook breed gedragen worden.

Vraagstukken waarmee we de overheid zoal helpen:

Watermanagement

Klimaatverandering zorgt voor toenemende periodes van droogte, maar ook te hoge grondwaterstanden en regenwater dat nergens heen kan. Met de juiste, duurzame maatregelen zoals het aanleggen of verbeteren van de drainage, het waterpeil aanpassen of waterberging worden onveilige situaties voorkomen en gewerkt aan een klimaatadaptieve omgeving.

→ bekijk wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van geohydrologie

Asbestinventarisatie

Niet alleen in gebouwen of bodem kan asbest voorkomen. Ook in een deel van het Nederlandse rioolstelsel is asbesthoudende voegenkit toegepast. Bij werkzaamheden kunnen er asbestvezels vrijkomen. Een asbestinventarisatie in combinatie met een beheersplan zorgt ervoor dat u als overheid, provincie of gemeente voldoet aan de geldende regels.

→ bekijk wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van asbestinventarisatie

Bodemdaling, zettingen & stabiliteit

Bodemdaling heeft onder meer gevolgen voor de fundering van gebouwen en kabels en leidingen in de grond. Om problemen te voorkomen of verminderen voeren wij sonderings- en booronderzoeken uit. Daarmee maken we betrouwbare zettings- en stabiliteitsberekeningen. Met de zettingsberekening is de mate van zetting of inklinking van de grond te voorspellen wanneer er belasting op wordt uitgeoefend bij bijvoorbeeld bouw- en grondwerkzaamheden. De stabiliteitsberekening geeft u inzicht of bijvoorbeeld een constructie, zoals een gebouw, brug, dam of ander civiel kunstwerk is tegen externe belastingen.

→ bekijk wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van geotechnisch onderzoek

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Meer weten?

Johan vertelt u graag wat wij voor u kunnen betekenen.


Johan Haan

Johan Haan

Projectleider
johan.haan@ortageo.nl
06 14430989

Nieuwe omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet brengt belangrijke veranderingen teweeg rondom het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling. Met onze jarenlange ervaring adviseren wij onder meer bij milieueffectrapportages (MER), watermanagement, vergunningsaanvragen en klimaatadaptatie en andere milieuaspecten die voor u van belang zijn.

Milieuzones

In steeds meer stedelijke gebieden zijn milieuzones ingesteld. Uiteraard zetten we onze elektrische bedrijfswagen in voor werkzaamheden binnen gemeentes waar een milieuzone van toepassing is. In binnenstedelijk gebied met een milieuzone zetten we voor sondeerprojecten onze losse sondeerunit in. Deze sondeerunit heeft daarnaast ook de mogelijkheid uitstootgasvrij en stofvrij te sonderen.

Meer over