Civiele kunstwerken

Onderhoud en vervanging van civiele kunstwerken

Het op orde hebben van het onderhoud, renovatie en de vervanging van civiele kunstwerken zoals bruggen, steigers, keermuren, kademuren, tunnels en duikers is erg belangrijk. Wat hiervoor exact vereist is varieert van het specifieke type civiele kunstwerk, de eisen die hieraan worden gesteld, het materiaal waarvan het gemaakt is en de omgevingsomstandigheden.

Ook de ouderdom van een civiel kunstwerk is van invloed.  In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nam het gemotoriseerd verkeer sterk toe. Er werden veel bruggen en viaducten gebouwd. De hoeveelheid verkeer van die tijd is echter niet meer te vergelijken met tegenwoordig. Om de inmiddels relatief verouderde constructies in goede conditie te behouden is goed onderhoud en toezicht hierop noodzakelijk. Ook zijn er veel kunstwerken die aan het eind van hun levenscyclus komen en aan vervanging toe zijn.

Wij voeren conditionerende onderzoeken uit zoals geotechnisch onderzoek, fundatieadvies, inmeetwerk, bodem- en waterbodemonderzoek voor het onderhoud of de vervanging van civiele kunstwerken. Indien nodig vullen we dit aan met asbestinventarisatie en chroom-6 onderzoek. Hiermee krijgt u inzicht in de kwaliteit, veiligheidszaken en benodigde werkzaamheden aan de civiele kunstwerken.

Meer weten?

Johan vertelt u graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van onderhoud en vervanging van civiele kunstwerken.


Johan Haan

Johan Haan

sr. Adviseur bodem(sanering)
johan.haan@ortageo.nl
06 14430989