Collectieve aanpak asbestdaken

Foto: Guido Hansman

In verschillende regio’s gaan dakeigenaren samen aan de slag om te onderzoeken of hun dak asbest bevat en of zij al dan niet (delen van) het asbestdak willen vervangen. Ze worden daarbij vaak geholpen door de gemeente en/of provincie en Ortageo voor asbestinventarisatie- en advies om het traject te belegeiden. Bij deze collectieve aanpak gaat men samen aan de slag. Dit is voordeliger omdat zoveel mogelijk werkzaamheden en inkoop van materialen gecombineerd worden.

Collectieve aanpak asbestdaken

Voor het collectieve project ‘Weerdinge Asbestdakenvrij’ hebben inwoners van Weerdinge samen met asbestsaneerder Flory en Ortageo praktische oplossingen bedacht. Dorpsbewoners krijgen de aantrekkelijke mogelijkheid om samen de asbestdaken te verwijderen. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van een collectieve inkoop van bijvoorbeeld asbestinventarisatie en materialen voor een nieuw dak. Zo worden dorpsbewoners met een asbestdak ontzorgd en zijn voor iedereen de kosten lager.

Weerdinge Asbestdakenvrij

Ralph Musters, Projectleider asbest bij Ortageo, vertelt: “Ortageo voerde voor ‘Weerdinge Asbestdakenvrij’ de asbestinventarisatie uit en zette de handheld asbestanalyzer in ten behoeve van de validatie van het nieuwe meetprotocol. Deze nieuwe, innovatieve meetmethode heeft veel voordelen. Er is veel sneller vast te stellen of er wel of niet asbest in een bijvoorbeeld een golfplaat zit. Bij projecten waar collectiviteit wordt aangejaagd zoals in Weerdinge geeft dit snel en kostenefficiënt inzicht in het aantal daken die in aanmerking komen voor het terugdringen van asbest.”

Handheld asbestscanner

Inzicht in asbestgolfplaten

Het project ‘Weerdinge Asbestvrij’ levert mooie resultaten op. Veel eigenaren hebben nu inzicht gekregen of hun golfplaten wel of niet asbesthoudend zijn. En als ze asbesthoudend zijn, wat de kosten bedragen om de asbestgolfplaten te vervangen. Een aanzienlijk deel van de grotere daken is inmiddels gesaneerd en vervangen door een nieuw dak met of zonder zonnepanelen.

Inventarisatie asbestdaken

De collectieve aanpak in Weerdinge is een voorbeeld voor andere dorpen in Drenthe. Het initiatief is daarom omarmd door gemeente Emmen, provincie Drenthe en RUD Drenthe die allemaal ondersteuning hebben geboden, onder andere bij de inventarisatie van de asbestdaken en met hun kennis en ervaring. Het voorbeeld uit Drenthe is daarnaast opgepakt door enkele andere provincies. Ortageo is daarbij betrokken in de voorbereiding en uitvoering.

Wilt u meer weten over asbest in daken? Bekijk dan de instructiefilm van MilieuCentraal. Of bekijk hier een video van RTV Drenthe over de inzet van de asbestanalyzer bij ‘Weerdinge Asbestdakenvrij’.

Meer weten?

Ralph vertelt u graag meer over de collectieve aanpak van asbestdaken en wat wij voor u kunnen betekenen.


Ralph Musters

Ralph Musters

Projectleider asbest
ralph.musters@ortageo.nl
06 51334665