Ortageo test handheld asbestanalyzer in de praktijk

De afgelopen periode heeft Ortageo het meetprotocol om asbest in daken te meten met een asbestanalyzer (handheld NiR-scanner) getoetst in de praktijk. De eerste test was bij een inventarisatie van daken in Goor, gemeente Hof van Twente. De tweede praktijktest was in Weerdinge, waar bewoners een burgerinitiatief zijn gestart om hun dorp asbestvrij te maken.

Asbest detecteren met een handheld asbestanalyzer

Ortageo ontwikkelde een meetprotocol om met een asbestanalyzer de detectie van asbest in daken flink te versnellen en veiliger uit te voeren. De uitslag is er binnen tien seconden en je kunt relatief veel metingen, bijvoorbeeld bij verschillende golfplaten, in korte tijd uitvoeren. Een ander voordeel van de asbestanalyzer is dat de Deskundig Inventariseerder Asbest geen materiaal hoeft af te breken om naar een laboratorium te sturen. Er zijn dus ook minder veiligheidsrisico’s. Na een literatuurstudie, laboratoriumproeven en het schrijven van het meetprotocol was de volgende stap het testen van de analyzer en het meetprotocol in de praktijk.

Geslaagde praktijktesten

Ralph Musters, Projectleider asbest bij Ortageo, was aanwezig bij de eerste twee praktijktesten met de asbestanalyzer en is er erg enthousiast over: “Het apparaat doet in de praktijk precies wat we verwachtten. Het geeft een betrouwbaar beeld van de vraag of een dak wel of geen asbest bevat. Uit de test bleek wel dat het belangrijk is dat je de analyzer op een deskundige manier en volgens het protocol gebruikt. Anders kan het voorkomen dat je verkeerde waardes meet.”

Snellere inschatting van de risico’s

Doordat je met de asbestanalyzer op locatie direct duidelijkheid krijgt of een materiaal wel of niet asbesthoudend is, kun je ook direct een goede inschatting maken van de risico’s. Ralph: “Je kunt je meetstrategie op locatie en op basis van je meetresultaten direct bijsturen. We kwamen bijvoorbeeld een dak tegen waarop golfplaten liggen waarvan we vermoedden dat ze niet asbesthoudend zijn. Dat bleek ook uit de test en de analyseresultaten. In de praktijk worden nokstukken meestal niet meer afzonderlijk bemonsterd, omdat ze vaak in dezelfde periode zijn aangebracht. Maar met de asbestanalyzer is het een relatief kleine moeite om die nokstukken gelijk even te meten. In dit geval lieten de metingen zien dat er asbest in de nokstukken zit.”

Asbest in daken

Hoewel het verbod op asbestdaken (in ieder geval voorlopig) van de baan is, zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s die die daken opleveren voor de samenleving er nog steeds. De daken kunnen bijvoorbeeld door ouderdom en weersomstandigheden verweren. Daarom is het verstandig ze op een veilige en deskundige manier te verwijderen voordat asbestvezels in de lucht, bodem en water terechtkomen. Onlangs maakte het kabinet bekend een fonds te starten waar huiseigenaren geld kunnen lenen om een asbestdak te verwijderen.

Een veilige omgeving

De ontwikkeling van een manier om op locatie asbest te detecteren past bij de ambitie van Ortageo om te zorgen voor een veilige omgeving om in te bouwen, wonen en werken.

Meer weten?

Ralph vertelt u graag meer over asbestinventarisaties en wat wij voor u kunnen betekenen.


Ralph Musters

Ralph Musters

Projectleider asbest
ralph.musters@ortageo.nl
06 51334665