Bodemonderzoek voor natuurontwikkeling

Bodemonderzoek voor natuurontwikkeling

Voor natuur- en stedelijke gebiedsontwikkelingen waarbij (geohydrologische) ingrepen in de bodem noodzakelijk zijn kunt u Ortageo op tal van manieren inzetten. Een voorbeeld hiervan is onderzoek voor de aanleg/aanpassing van kades in een natuurgebied om de veengroei te stimuleren door verhoging van het waterpeil in het gebied.

Geotechnische en geohydrologische mogelijkheden

Het doel van een dergelijk onderzoek is het verkennen van de bodemopbouw voor het krijgen van inzicht in de geotechnische en geohydrologische ontwerpmogelijkheden en grondbalans.

NEN-EN-ISO 14688

Voor dit onderzoek voeren wij onder meer handboringen uit, waarbij identificatie, beschrijving en classificatie van de grond conform NEN-EN-ISO 14688-1 en NEN-EN-ISO 14688-2 plaatsvindt. Deze NEN-EN-ISO 14688 normering sluit aan bij de internationale standaarden.

Voor overheidsorganisaties geldt momenteel de verplichting om boringen te beschrijven conform de NEN-EN-ISO-14688 norm en aan te leveren bij de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Ook het aanleveren van deze resultaten bij de BRO verzorgen wij voor u.

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over bodemonderzoek voor natuurontwikkeling en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider bodem/water
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092