Bodemsamenstelling in beeld met scanauto

“Met bodemscanapparatuur die op een voertuig is gemonteerd wordt al rijdend de bodemkwaliteit bepaald. Een voordeel van een bodemscan ten opzichte van de conventionele methode is dat deze moderne techniek in een kort tijdsbestek een vlakdekkende gebiedsopname met semi-driedimensionale continue metingen maakt”, aldus Johan Haan, Projectleider bij Ortageo.

Fysische, hydrologische en chemische parameters

Het scanvoertuig is uitgerust met zowel radar als gammasensor. Dit is een combinatie zie zowel actief als passief gegevens opneemt. Deze gegevens bevatten informatie over de fysische, hydrologische en chemische parameters van de bodem.

Data opnemen in bodem asset managementsysteem

De combinatie van radar- en gammatechniek maakt het ook mogelijk de effecten van de te nemen maatregelen te monitoren, door de locatie in de tijd te volgen. Bij het over enige tijd opnieuw scannen van de bodem verkrijgt men inzicht in de ontwikkeling van met name de chemische kwaliteit. Op deze manier is het ook mogelijk om zo nodig het beheer tussentijds aan te passen om het gewenste doel te bereiken. Door de data op te nemen in een bodem asset managementsysteem en te koppelen aan een gewasmanagementsysteem kunnen op basis van het genotype van de bodem de chemische en hydrologische kringlopen eenduidig in beeld worden gebracht en gemonitord.”

Lees hieronder het hele artikel uit Land+Water nr. 4/5 mei 2020 over het in beeld brengen van de bodemsamenstelling met een scanauto door Ortageo.

Meer weten?

Johan vertelt u graag meer over de mogelijkheden van een bodemscan door ons scanvoertuig.


Johan Haan

Johan Haan

Projectleider
johan.haan@ortageo.nl
06 14430989