Nieuw scanvoertuig Infrafocus maakt het onzichtbare zichtbaar

Infrafocus beschikt over een nieuw scanvoertuig waarmee zowel het oppervlak als de constructie nauwkeurig kan worden gescand. Naast de al aanwezige camera’s is dit voertuig uitgerust met een lidar- en radarsysteem en daarmee uniek in Nederland.

Real-time koppeling van gegevens

Het nieuwe scanvoertuig kan, al rijdend in het verkeer, gegevens verzamelen van de verharding en de constructie tot circa 4 meter diep. De gegevens van de positie en de lidar, radar en video worden daarbij real-time gekoppeld. Per meetdag wordt circa 100 à 250 GB aan gegevens verzameld en opgeslagen voor verdere verwerking.

Inzichtelijk maken van nog niet zichtbare gebreken

Het scanvoertuig is uitgerust met een nauwkeurige GPS en IMU, waardoor de posities van de resultaten op 10 centimeter nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. De verwerking van de gegevens vindt plaats met speciaal ontwikkelde software, waarbij een combinatie van radar- en lidarbeelden mogelijk is. Hiermee is een goede analyse te maken van gebreken die nog niet zichtbaar zijn.

Infrafocus richt zich op het inspecteren, meten en analyseren van gegevens voor overheden en bedrijfsleven bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke omgeving.

Meer weten?

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte?

Stel uw vraag