Verruiming waardes PFAS-houdende grond en bagger

Staatssecretaris van Veldhoven heeft woensdag 1 juli 2020 aangegeven aan de Tweede Kamer dat er meer ruimte komt om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Op basis van nieuwe onderzoeken van RIVM en Deltares biedt zij na overleg met VNG, IPO, UvW en de sector op een aantal vlakken meer ruimte.

Zo is de achtergrondwaarde voor de landbodem verhoogd van 0,8 µg/kg naar 1,4 µg/kg. Voor PFAS is deze verhoogd van 0,9 µg/kg naar 1,9 µg/kg voor PFOA. Daarnaast verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. Verder is er meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen.

Verruiming hogere achtergrondwaarde voor de landbodem

De eerste verruiming betreft de hogere achtergrondwaarde voor de landbodem. De achtergrondwaarde geeft de bestaande kwaliteit van de bodem aan. De  geactualiseerde achtergrondwaarde voor de landbodem voor PFAS is vastgesteld op 1,4 µg/kg voor zowel grond als bagger. De achtergrondwaarde voor PFOA is vastgesteld op 1,9 µg/kg. De nieuwe achtergrondwaarde kan voor heel Nederland worden toegepast, tenzij is of wordt voorzien in gebiedsspecifiek beleid. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor bouwers en baggeraars voor het toepassen van grond en bagger op de landbodem. Dit kan tot aan die achtergrondwaarde, zodat de bodem niet vuiler wordt dan deze nu is.

Grond en bagger krijgen dezelfde regels

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan en gebleken dat grond zich net zo gedraagt als bagger in oppervlaktewater. Dit betekent dat het verschil in regels tussen grond en bagger wegvalt en nu dezelfde regels voor grond als voor bagger gelden. PFAS-houdende grond kan nu ook verantwoord worden toegepast in oppervlaktewater. Uitgangspunt blijft ook hier dat het oppervlaktewater beschermd is en de kwaliteit van de bodem niet slechter wordt.

Regionale grenswaarde geïsoleerde diepe plassen

Een ander knelpunt was dat alleen in diepe plassen die in verbinding staan met de grote rivieren PFAS-houdende bagger toegepast kon worden. Uit onderzoek blijkt nu dat het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger uit de nabije omgeving van een geïsoleerde diepe plas onder bepaalde omstandigheden verantwoord kan. Ook blijkt uit de onderzoeken dat PFOS, een van de PFAS-stoffen, aanzienlijk minder voorkomt in regionale wateren dan in de grotere rijkswateren. Daarom komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen van 1,1 microgram per kg  voor PFOS en 0,8 microgram per kg voor PFAS. Daarmee kan men tot dit niveau in geïsoleerde diepe plassen verantwoord PFAS-houdende grond en bagger uit de nabije omgeving toegepassen. Deze waarde sluit voldoende aan bij de kwaliteit die er nu al in zit en deze wordt niet slechter.

Tijdelijk handelingskader PFAS

Met deze verruimingen is een groot deel van de knelpunten als het gaat om het toepassen van wijdverspreide PFAS-grond of bagger opgelost. Het tijdelijk handelingskader PFAS is hiermee geactualiseerd, maar nog niet definitief. Er lopen nog een aantal onderzoeken, waarna mogelijk aanpassingen volgen. In 2021 wordt het definitieve handelingskader DHK vastgesteld. Dit vormt de basis voor aanpassing van de Regeling Bodemkwaliteit in 2021. Het uitgangspunt hierbij is en blijft mens en milieu beschermen en tegelijkertijd de verantwoorde ruimte zoveel mogelijk benutten.
Op de website van Bodem+ kunt u meer lezen over het tijdelijk handelingskader voor het hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie.

Wat betekent dit voor u?

Ortageo biedt een totaalaanbod als het gaat om het in beeld brengen en beheersen van risico’s bij bouw,- infra- en sloopprojecten. Bij partijkeuringen en saneringen onderzoekt Ortageo uiteraard ook of er PFAS aanwezig is. Wilt u weten wat de verruiming van deze regels voor uw project betekent? Of wilt u meer informatie over PFAS? Neem dan contact op met Dieter Leeferink of Wouter Haan.

Meer weten?

Dieter vertelt u graag wat de verruiming van deze regels voor uw project betekent.


Dieter Leeferink

Dieter Leeferink

Projectleider bodem
dieter.leeferink@ortageo.nl
06 22963746