Wateroverlast

Overlast van (grond)water

Onderzoek en advies tegen overlast door grondwater en regen

Te hoge grondwaterstanden. Regenwater dat nergens heen kan. Wateroverlast kan heel vervelende consequenties hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot onveilige situaties tijdens de werkzaamheden aan een pand of op een locatie. Of tijdens het gebruik ervan. Dit gaat vaak gepaard met veel extra kosten om de onveilige situatie en eventuele schade te herstellen. Daarom is het belangrijk om risico’s zoveel mogelijk vooraf in kaart te brengen. En de juiste maatregelen te nemen om die risico’s te beheersen.

Een deskundig advies tegen wateroverlast

Onze experts hebben veel kennis en ervaring met onderzoek naar wateroverlast. En we zijn vertrouwd met een breed scala aan maatregelen waarmee wateroverlast is te verhelpen of de risico’s erop zijn te beheersen. Denk aan het aanleggen of verbeteren van de drainage voor woningen of straten, het waterpeil aanpassen of zorgen voor extra opslag in wateroppervlakten. U kunt rekenen op een deskundig advies. Met praktische oplossingen die het beste passen bij uw situatie of plannen.

Te lage grondwaterstanden

Grondwaterstanden kunnen ook te laag worden. Dan bestaat het gevaar op verzakkingen of scheuren in woningen en andere panden. Houten paalfunderingen kunnen bovendien gaan rotten als ze droog komen te staan. Een infiltratieonderzoek en slimme drainage- dan wel grondwaterbeheersingssystemen helpen dit te voorkomen. Ook daarover adviseren onze experts u graag en op maat.

Alle omgevingsrisico’s beheersbaar

Verder hebben we ook veel ervaring met het opstellen van bemalingsadviezen, bodemonderzoeken en sonderingen. U kunt dus alle bodemonderzoeken en adviezen die u nodig heeft voor uw werkzaamheden bij ons onderbrengen. Daarmee krijgt u vooraf goed zicht op de omgevingsrisico’s van uw plannen. We zorgen voor doordachte, praktische en betrokken adviezen waarmee u die omgevingsrisico’s beheersbaar houdt. En dat allemaal met één contactpersoon voor het hele traject.

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over het verhelpen of beperken van overlast door grondwater en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider bodem/water
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Meer over