Tips

8 tips om nu mee aan de slag te gaan

Nu het op verschillende plaatsen wat rustiger is, is dit hét moment om aan de slag te gaan met projecten die zijn blijven liggen of om nieuwe projecten alvast voor te bereiden. Ortageo geeft hieronder 8 tips om nú mee aan de slag te gaan.


Tip 1 | Goed moment voor bodemonderzoek

Op plaatsen waar het gewoonlijk heel druk is, is het nu vaak rustig. Een goed moment dus om op die plekken bodemonderzoek uit te voeren. Uiteraard voeren we de werkzaamheden in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid uit. Na het bodemonderzoek adviseren we hoe u uw plannen met zo min mogelijk extra kosten veilig uit kunt voeren.

Meer over bodemonderzoek

Tip 2 | Voorkom sinkholes en schade aan kabels

Nu er minder gebruik wordt gemaakt van de wegen kan inspectie en meting van infrastructuur, bodem en ondergrond door Infrafocus extra goed doorgang vinden. Met 360 graden HR-camera’s, LIDAR en RADAR is er snel inzicht in bijvoorbeeld de conditie van de verharding, kruisende kabels en leidingen of holle ruimtes. Zo voorkomt u straks bijvoorbeeld sinkholes of onverwacht onderhoud en calamiteiten. Meer weten over de mogelijkheden?

Meer over Infrafocus

Tip 3 | Sonderen rondom het spoor, bruggen en wegen

Rondom het spoor, bruggen en wegen is het vaak druk. Nu het buiten rustiger is, heeft sonderen op deze locaties minder impact op het verkeer. Zo is met een sondering bijvoorbeeld het draagvermogen van de ondergrond te bepalen voor een nieuw aan te leggen geluidswal. Uiteraard wordt de bodemopbouw ook gedetailleerd in kaart gebracht en krijgt u overzichtelijke adviezen.

Meer over sonderen

Tip 4 | Spoor lood in waterleidingen op

Voor kinderen is een te  hoog gehalte lood in drinkwater een groot risico. De oorzaak hiervan zijn loden waterleidingen die mogelijk aanwezig zijn in panden die voor 1960 gebouwd zijn. Nu scholen en kinderdagverblijven soms minder bezet zijn, is dit hét ideale moment om lood in waterleidingen opsporen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Meer over lood in waterleidingen

Tip 5 | Breng de ondergrondse situatie in beeld

Op ontwikkellocaties zijn vaak nog ondergronds restanten van voormalige bebouwing aanwezig, die bij uitvoering een risico kunnen vormen. Met radartechniek zijn deze goed in beeld te brengen. Ook de ondergrondse situatie, bodemlagen en nutriënten-huishouding voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling kan bepaald worden met deze radartechniek, aangevuld met gamma. Wij helpen door de scantechniek van Infrafocus in te zetten.

Meer over Infrafocus

Tip 6 | Inventariseer asbestverdachte materialen

Tot 1994 was het gebruikelijk om asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Bij kleine of grote verbouwingen bestaat de kans dat er asbesthoudend materiaal vrijkomt. Een rondgang in en om uw overheidsgebouw, bedrijfspand of school om asbestverdachte materialen te inventariseren, bemonsteren en meten hoeft nu weinig overlast te geven. Een goed moment dus voor onze veilige, deskundige asbestinventarisatie. U krijgt onder meer inzicht in de risico’s en advies over een eventueel saneringstraject en mogelijke subsidies.

Meer over asbestinventarisatie

Tip 7 | Inpandig sonderen

Sonderen in panden die in gebruik zijn kan voor overlast zorgen. Nu deze tijdelijk minder bezet zijn, is dit het ideale moment om te sonderen met onze losse sondeerunit. Hiermee komen we op plekken met beperkte werkruimte waar reguliere sondeertrucks niet kunnen komen, zoals in krappe ruimten of onder de vloer van bestaande kantoor- en winkelpanden. Neem contact met ons op voor advies op maat voor bijvoorbeeld herstel van de fundatie of uitbreiding van een pand.

Meer over sonderen

Tip 8 | De beste onderzoeksstrategie laten bepalen

Voordat we een onderzoek beginnen vragen we altijd naar uw precieze plannen. Op basis daarvan bepalen we de beste onderzoeksstrategie, die aansluit bij de hierop van toepassing zijnde NEN protocollen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om historisch vooronderzoek via milieudossiers, verkennend bodemonderzoek om te kijken of er verontreiniging is of een nader onderzoek om de ernst van een verontreiniging en noodzaak van een sanering vast te stellen.

Meer over typen bodemonderzoek

Meer over